Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

loader

Värderingar, Vision & Mission

Första delen avklarad. Bra jobbat!

Besvara frågor om verksamhetens långsiktiga slutmål, vision, om varför ni finns, mission, och era värderingar, det som värdesätts längs med resan är värderingarna.

16. Vision

Vad passar bäst in på er?

Vi har ingen vision

Vi har en vision som enbart styrelsen/ledningen känner till men som vi INTE följer

Vi har en vision som de flesta i verksamheten känner till men som vi INTE följer

Vi har en vision som enbart styrelsen/ledningen känner till och som vi agerar på (medvetet/omedvetet)

Vi har en vision som de flesta i verksamheten känner till och som vi agerar på (medvetet/omedvetet)

×

Visionens vikt i transformation

Så här skriver förändringsforskaren John Kotter om vision: För att skapa en kraft i rätt riktning behövs en tydlig vision. En bra vision uppnår tre syften: den förenklar det komplexa, den motiverar medarbetare att gå i rätt riktning även när det känns jobbigt och den samordnar de olika aktiviteterna genom att medarbetare som vet vart de är på väg själva kan fatta beslut som går i rätt riktning.
En vision är särskilt viktig i början av arbetet med transformation och motorn Värderingar Vision & Mission bör gå före de övriga.
Då en vision är central i arbetet med transformation finns det mycket att läsa om det i boken. Bland annat på följande sidor: 54, 56, 64, 98, 100, 127, 142, 143, 159, 166 och 173.

Visionens vikt i transformation

Så här skriver förändringsforskaren John Kotter om vision: För att skapa en kraft i rätt riktning behövs en tydlig vision. En bra vision uppnår tre syften: den förenklar det komplexa, den motiverar medarbetare att gå i rätt riktning även när det känns jobbigt och den samordnar de olika aktiviteterna genom att medarbetare som vet vart de är på väg själva kan fatta beslut som går i rätt riktning.
En vision är särskilt viktig i början av arbetet med transformation och motorn Värderingar Vision & Mission bör gå före de övriga.
Då en vision är central i arbetet med transformation finns det mycket att läsa om det i boken. Bland annat på följande sidor: 54, 56, 64, 98, 100, 127, 142, 143, 159, 166 och 173.

Visionens vikt i transformation

Så här skriver förändringsforskaren John Kotter om vision: För att skapa en kraft i rätt riktning behövs en tydlig vision. En bra vision uppnår tre syften: den förenklar det komplexa, den motiverar medarbetare att gå i rätt riktning även när det känns jobbigt och den samordnar de olika aktiviteterna genom att medarbetare som vet vart de är på väg själva kan fatta beslut som går i rätt riktning.
En vision är särskilt viktig i början av arbetet med transformation och motorn Värderingar Vision & Mission bör gå före de övriga.
Då en vision är central i arbetet med transformation finns det mycket att läsa om det i boken. Bland annat på följande sidor: 54, 56, 64, 98, 100, 127, 142, 143, 159, 166 och 173.

Visionens vikt i transformation

Så här skriver förändringsforskaren John Kotter om vision: För att skapa en kraft i rätt riktning behövs en tydlig vision. En bra vision uppnår tre syften: den förenklar det komplexa, den motiverar medarbetare att gå i rätt riktning även när det känns jobbigt och den samordnar de olika aktiviteterna genom att medarbetare som vet vart de är på väg själva kan fatta beslut som går i rätt riktning.
En vision är särskilt viktig i början av arbetet med transformation och motorn Värderingar Vision & Mission bör gå före de övriga.
Då en vision är central i arbetet med transformation finns det mycket att läsa om det i boken. Bland annat på följande sidor: 54, 56, 64, 98, 100, 127, 142, 143, 159, 166 och 173.

17. Vision i ett digitalt perspektiv

Vad passar bäst in på er?

Vår övergripande vision tar inte hänsyn till ett digital perspektiv

Vår övergripande vision tar inte hänsyn till ett digital perspektiv men vi har en separat digital vision

Vår övergripande vision tar hänsyn till ett digital perspektiv och vi har också en separat digital vision

Vi har EN vision på bolaget och den tar hänsyn till ett digital perspektiv

×

Se över att införa en digital vision

Syftet med en digital vision är att underlätta, förbättra kvalitet och öka farten i det förändringsarbete som en digital resa innebär, och de bör endast finnas i en övergångsfas. Cap Gemini och MIT påvisar i en undersökning att en av de saker som skiljer de mest digitalt mogna företagen från de mindre mogna är att de förra har en tydlig vision för digitaliseringen som är väl utbredd i organisationen.
Läs mer om digital vision i boken på sidan 64, 111, 127, 142 och 159.

18. Mission

Finns det ett tydligt svar på varför er verksamhet finns? (bortsett från att tjäna pengar om ni är kommersiella)

Nej

Ja, men det engagerar inte någon

Ja, och det engagerar vår omvärld men inte våra medarbetare

Ja, och det engagerar våra medarbetare men inte vår omvärld

Ja, och det engagerar både medarbetare och vår omvärld

×

Börja med varför

Se på Simon Sineks redan klassiska TED talk om att svaret på varför är essentiellt för att skapa engagemang. Ett av citaten lyder ”People don’t buy what you do. They buy why you do it”
I boken på s 128 eller här kan du läsa om Dobermans syn på mission och hur de skapar kraft ur den.

Börja med varför

Se på Simon Sineks redan klassiska TED talk om att svaret på varför är essentiellt för att skapa engagemang. Ett av citaten lyder ”People don’t buy what you do. They buy why you do it”
I boken på s 128 eller här kan du läsa om Dobermans syn på mission och hur de skapar kraft ur den.

19. Mission i ett digitalt perspektiv

Vad passar bäst in på er?

Vår övergripande mission tar inte hänsyn till ett digital perspektiv

Vår övergripande mission tar inte hänsyn till ett digital perspektiv men vi har en separat digital mission

Vår övergripande mission tar hänsyn till ett digital perspektiv och vi har också en separat digital mission

Vi har EN mission i verksamheten och den tar hänsyn till ett digital perspektiv

×

En digital mission: varför jobbar företaget med digitalisering?

Syftet med en digital mission är precis som för digital vision att underlätta, förbättra kvalitet och öka farten i det förändringsarbete som en digital resa innebär, och den bör endast finnas i en övergångsfas.
Läs mer om digital mission i boken på sidan 64, 111, 127, 142 och 159.

20. Organisationens värderingar

Vad passar bäst in på er?

Vet inte om vi har några speciella värderingar i verksamheten

Våra värderingar finns uttryckta men det är få som lever efter dem

Vi har inga uttryckta värderingar men det finns konsensus kring vad de är och de efterlevs

Våra värderingar finns uttryckta och de efterlevs

×

Tony Hsieh, Zappos vd om hur man skapar värderingar som betyder något

Tony Hsieh är en unik vd med många nya tankar, bland annat om ledarskap och organisation. Lyssna på vad han har att säga om värderingar och hur de blir grunden i företagskulturen.

En resa till planeten mars

Jim Collins som bland annat skrivit den klassiska boken Good to great har en övning för att hjälpa företag hitta sina värderingar. Den kallas för resan till mars och du hittar den här.

21. Värderingar, vision och mission gemensamt

Vad passar bäst in på er?

Värderingarna, vision och mission ger inte organisationen en tydlig vägledning

Värderingarna, vision och mission ger organisationen en tydlig vägledning men de upplevs hämmande

Värderingarna, vision och mission ger organisationen en tydlig vägledning och de ger utrymme att agera självständigt

×

Tre övningar som hjälper er ta fram värderingar, vision och mission

Utan att kunna besvara varför företaget finns, vart det är på väg och vad som värdesätts längs med resan är en transformation väldigt svår att genomföra. Dessa tre övningar är ett bra sätt att komma igång med detta arbete.
1. Formulera värderingar
2. Formulera vision
3. Formulera mission

22. Anser organisationen i stort att det är viktigt att löpande anpassa sig efter förändringar i omvärld och marknad?

Nej, ytterst få om någon anser det Ja, de allra flesta anser det
×

Välj rätt vågor

Att kunna identifiera och välja rätt förändringsvågor är nödvändigt i en snabbföränderlig värld och det handlar om att ha ett väl fungerande omvärldsanalysarbete. Vilka förändringsvågor påverkar er bransch mest?
Läs mer i boken på sidorna 35, 38, 104 och 120.

Gör också gärna övningen Identifiera och välj rätt vågor.

Välj rätt vågor

Att kunna identifiera och välja rätt förändringsvågor är nödvändigt i en snabbföränderlig värld och det handlar om att ha ett väl fungerande omvärldsanalysarbete. Vilka förändringsvågor påverkar er bransch mest?
Läs mer i boken på sidorna 35, 38, 104 och 120.

Gör också gärna övningen Identifiera och välj rätt vågor.

Välj rätt vågor

Att kunna identifiera och välja rätt förändringsvågor är nödvändigt i en snabbföränderlig värld och det handlar om att ha ett väl fungerande omvärldsanalysarbete. Vilka förändringsvågor påverkar er bransch mest?
Läs mer i boken på sidorna 35, 38, 104 och 120.

Gör också gärna övningen Identifiera och välj rätt vågor.

Välj rätt vågor

Att kunna identifiera och välja rätt förändringsvågor är nödvändigt i en snabbföränderlig värld och det handlar om att ha ett väl fungerande omvärldsanalysarbete. Vilka förändringsvågor påverkar er bransch mest?
Läs mer i boken på sidorna 35, 38, 104 och 120.

Gör också gärna övningen Identifiera och välj rätt vågor.

Välj rätt vågor

Att kunna identifiera och välja rätt förändringsvågor är nödvändigt i en snabbföränderlig värld och det handlar om att ha ett väl fungerande omvärldsanalysarbete. Vilka förändringsvågor påverkar er bransch mest?
Läs mer i boken på sidorna 35, 38, 104 och 120.

Gör också gärna övningen Identifiera och välj rätt vågor.

Välj rätt vågor

Att kunna identifiera och välja rätt förändringsvågor är nödvändigt i en snabbföränderlig värld och det handlar om att ha ett väl fungerande omvärldsanalysarbete. Vilka förändringsvågor påverkar er bransch mest?
Läs mer i boken på sidorna 35, 38, 104 och 120.

Gör också gärna övningen Identifiera och välj rätt vågor.