Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

loader

Kontaktytor

Besvara frågor om var målgrupperna kommer i kontakt med företaget samt om hur erbjudandet och kontaktytorna integreras med varandra.

81. Vet ni VAR era målgrupper kommer i kontakt med er före, under och efter ett köp/ärende?

Nej, vi vet väldigt lite om det Ja, vi vet väldigt mycket om det
×

Dags att göra en kundresekartläggning

Kundbeteenden förändras allt snabbare. För att kunna förstå hur dessa beteenden förändras är kundresekartläggningar viktiga verktyg. Genom dessa skapas förståelse för målgruppernas kundresa, det vill säga resan från behov till köp och vidare till användning. Verksamheter lär sig även vad målgrupperna upplever och känner i de olika stegen av resan och nya affärsmöjligheter identifieras.

I boken på sidan 67, 88 och 89 kan du läsa mer om kundresan och om olika kontaktytor.

Läs också gärna guiden Viktigt att tänka på vid kundresekartläggningar.

Dags att göra en kundresekartläggning

Kundbeteenden förändras allt snabbare. För att kunna förstå hur dessa beteenden förändras är kundresekartläggningar viktiga verktyg. Genom dessa skapas förståelse för målgruppernas kundresa, det vill säga resan från behov till köp och vidare till användning. Verksamheter lär sig även vad målgrupperna upplever och känner i de olika stegen av resan och nya affärsmöjligheter identifieras.

I boken på sidan 67, 88 och 89 kan du läsa mer om kundresan och om olika kontaktytor.

Läs också gärna guiden Viktigt att tänka på vid kundresekartläggningar.

Dags att göra en kundresekartläggning

Kundbeteenden förändras allt snabbare. För att kunna förstå hur dessa beteenden förändras är kundresekartläggningar viktiga verktyg. Genom dessa skapas förståelse för målgruppernas kundresa, det vill säga resan från behov till köp och vidare till användning. Verksamheter lär sig även vad målgrupperna upplever och känner i de olika stegen av resan och nya affärsmöjligheter identifieras.

I boken på sidan 67, 88 och 89 kan du läsa mer om kundresan och om olika kontaktytor.

Läs också gärna guiden Viktigt att tänka på vid kundresekartläggningar.

Dags att göra en kundresekartläggning

Kundbeteenden förändras allt snabbare. För att kunna förstå hur dessa beteenden förändras är kundresekartläggningar viktiga verktyg. Genom dessa skapas förståelse för målgruppernas kundresa, det vill säga resan från behov till köp och vidare till användning. Verksamheter lär sig även vad målgrupperna upplever och känner i de olika stegen av resan och nya affärsmöjligheter identifieras.

I boken på sidan 67, 88 och 89 kan du läsa mer om kundresan och om olika kontaktytor.

Läs också gärna guiden Viktigt att tänka på vid kundresekartläggningar.

Dags att göra en kundresekartläggning

Kundbeteenden förändras allt snabbare. För att kunna förstå hur dessa beteenden förändras är kundresekartläggningar viktiga verktyg. Genom dessa skapas förståelse för målgruppernas kundresa, det vill säga resan från behov till köp och vidare till användning. Verksamheter lär sig även vad målgrupperna upplever och känner i de olika stegen av resan och nya affärsmöjligheter identifieras.

I boken på sidan 67, 88 och 89 kan du läsa mer om kundresan och om olika kontaktytor.

Läs också gärna guiden Viktigt att tänka på vid kundresekartläggningar.

Dags att göra en kundresekartläggning

Kundbeteenden förändras allt snabbare. För att kunna förstå hur dessa beteenden förändras är kundresekartläggningar viktiga verktyg. Genom dessa skapas förståelse för målgruppernas kundresa, det vill säga resan från behov till köp och vidare till användning. Verksamheter lär sig även vad målgrupperna upplever och känner i de olika stegen av resan och nya affärsmöjligheter identifieras.

I boken på sidan 67, 88 och 89 kan du läsa mer om kundresan och om olika kontaktytor.

Läs också gärna guiden Viktigt att tänka på vid kundresekartläggningar.

82. Utifrån målgruppens perspektiv, upplever de att alla era olika digitala kontaktytor hänger ihop?

Nej, i väldigt liten utsträckning Ja, i väldigt stor utsträckning

83. Utifrån målgruppens perspektiv, upplever de att alla era olika kontaktytor (on- och offline) hänger ihop?

Nej, i väldigt liten utsträckning Ja, i väldigt stor utsträckning
×

Att förstå omnikanal är grunden

Att få olika kontaktytor att hänga ihop samtidigt som de anpassas efter situation och kundbehov är vad omnikanal handlar om. Läs om omnikanal i boken på sidan 91 eller se videon om omnikanal för retail.

Att förstå omnikanal är grunden

Att få olika kontaktytor att hänga ihop samtidigt som de anpassas efter situation och kundbehov är vad omnikanal handlar om. Läs om omnikanal i boken på sidan 91 eller se videon om omnikanal för retail.

Att förstå omnikanal är grunden

Att få olika kontaktytor att hänga ihop samtidigt som de anpassas efter situation och kundbehov är vad omnikanal handlar om. Läs om omnikanal i boken på sidan 91 eller se videon om omnikanal för retail.

Att förstå omnikanal är grunden

Att få olika kontaktytor att hänga ihop samtidigt som de anpassas efter situation och kundbehov är vad omnikanal handlar om. Läs om omnikanal i boken på sidan 91 eller se videon om omnikanal för retail.

84. Anpassas er kommunikation efter kontaktytornas specifika egenskaper?

Dessa egenskaper kan röra användarens situation och skärm.

Nej, i väldigt liten grad Ja, i väldigt stor grad

85. Vad som oftast initierar kommunikation med målgruppen

Vad passar bäst in på er?

Det sker ad hoc utan planering

Den initieras av vår aktivitetsplan

Den initieras av målgruppens aktiviteter och utförs därefter manuellt av oss

Den initieras av målgruppens aktiviteter och sker automatiserat

×

Automatisera er marknadsföring

Att få ihop sälj- med marknadsavdelning och samtidigt gå från långsamt och ostrukturerat till snabbt och sammanhängande kan uppnås med hjälp av marketing automation. Kolla in videon för att förstå grunderna.

Automatisera er marknadsföring

Att få ihop sälj- med marknadsavdelning och samtidigt gå från långsamt och ostrukturerat till snabbt och sammanhängande kan uppnås med hjälp av marketing automation. Kolla in videon för att förstå grunderna.

Automatisera er marknadsföring

Att få ihop sälj- med marknadsavdelning och samtidigt gå från långsamt och ostrukturerat till snabbt och sammanhängande kan uppnås med hjälp av marketing automation. Kolla in videon för att förstå grunderna.

86. Hur stor andel av er kommunikation sker genom digitala kontaktytor?

Exempelvis er sajt, era appar, sociala medier, banners och sök.

Ingenting

Mindre än 1 %

1-10 %

11-25 %

25-50 %

50-100 %

×

Satsa mer på digital kommunikation

Oavsett bransch ni befinner er i så finns det mycket som talar för att ni måste ändra den kommunikation ni har idag om ni så låg andel av er kommunikation via digitala kontaktytor. Att bygga ett eget starkt nav i form av er webbplats är en grund, att skapa innehåll som i sin tur driver trafik och intresse ett annat.

Läs i boken på sidan 88 om Kontaktytor och sidan 138 om vikten av att utforska, speciellt i tidig fas.

Kolla också in Trelleborgs satsning Marine Insights.

Satsa mer på digital kommunikation

Oavsett bransch ni befinner er i så finns det mycket som talar för att ni måste ändra den kommunikation ni har idag om ni så låg andel av er kommunikation via digitala kontaktytor. Att bygga ett eget starkt nav i form av er webbplats är en grund, att skapa innehåll som i sin tur driver trafik och intresse ett annat.

Läs i boken på sidan 88 om Kontaktytor och sidan 138 om vikten av att utforska, speciellt i tidig fas.

Kolla också in Trelleborgs satsning Marine Insights.

Satsa mer på digital kommunikation

Oavsett bransch ni befinner er i så finns det mycket som talar för att ni måste ändra den kommunikation ni har idag om ni så låg andel av er kommunikation via digitala kontaktytor. Att bygga ett eget starkt nav i form av er webbplats är en grund, att skapa innehåll som i sin tur driver trafik och intresse ett annat.

Läs i boken på sidan 88 om Kontaktytor och sidan 138 om vikten av att utforska, speciellt i tidig fas.

Kolla också in Trelleborgs satsning Marine Insights.

Satsa mer på digital kommunikation

Oavsett bransch ni befinner er i så finns det mycket som talar för att ni måste ändra den kommunikation ni har idag om ni så låg andel av er kommunikation via digitala kontaktytor. Att bygga ett eget starkt nav i form av er webbplats är en grund, att skapa innehåll som i sin tur driver trafik och intresse ett annat.

Läs i boken på sidan 88 om Kontaktytor och sidan 138 om vikten av att utforska, speciellt i tidig fas.

Kolla också in Trelleborgs satsning Marine Insights.

87. Hur stor andel av eventuell försäljning sker via digitala kontaktytor?

Kunden gör själv köpet som exempelvis sker via en webbsajt, sociala och mobila kanaler. Inkluderar även e-handel med försäljning av fysiska produkter.

Ingenting

Mindre än 1 %

1-10 %

11-25 %

25-50 %

50-100 %

88. Vilken typ av kontaktytor använder ni främst?

Läs mer om kontaktytor.

Mest köpta kontaktytor Mest egna-, lånade- och förtjänade kontaktytor