Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

loader

Strategiarbete

Besvara frågor om hur arbetet med strategi bedrivs samt hur resultatet av arbetet dokumenteras, vidareförs och följs upp i organisationen

23. Verksamhetens strategi

Vad passar bäst in på er?

Vi har ingen strategi

Vi har en strategi som enbart styrelsen/ledningen känner till men som vi INTE följer

Vi har en strategi som de flesta i verksamheten känner till men som vi INTE följer

Vi har en strategi som enbart styrelsen/ledningen känner till och som vi agerar på (medvetet/omedvetet)

Vi har en strategi som de flesta i verksamheten känner till och som vi agerar på (medvetet/omedvetet)

×

Dags att skaffa en strategi!

Oj då. Då är det dags att skaffa sig en.
Här en video där David Kryscynski förklarar vad strategi är och varför det är viktigt.
Läs i boken om strategi bland annat på sidorna 66, 108, 111, 114 och 122.

Dags att skaffa en strategi!

Här en video där David Kryscynski förklarar vad strategi är och varför det är viktigt.
Läs i boken om strategi bland annat på sidorna 66, 108, 111, 114 och 122.

Dags att skaffa en strategi!

Här en video där David Kryscynski förklarar vad strategi är och varför det är viktigt.
Läs i boken om strategi bland annat på sidorna 66, 108, 111, 114 och 122.

24. Strategi i ett digitalt perspektiv

Vad passar bäst in på er?

Vår övergripande strategi tar inte hänsyn till ett digital perspektiv

Vår övergripande strategi tar inte hänsyn till ett digital perspektiv men vi har en separat digital strategi

Vår övergripande strategi tar hänsyn till ett digital perspektiv och vi har också en separat digital strategi

Vi har EN strategi i verksamheten och den tar hänsyn till ett digital perspektiv

×

Några steg på vägen mot en digital strategi

I boken kan du läsa om digital strategi på sidorna 66, 111 och 144.
Du kan också läsa om Hur Trelleborgs digitala strategi togs fram och vilka stegen innan var.

25. Strategins tydlighet och utrymme för att fatta egna beslut

Vad passar bäst in på er?

Strategin ger inte organisationen en tydlig vägledning

Strategin ger organisationen en tydlig vägledning men den upplevs hämmande

Strategin ger organisationen en tydlig vägledning och den ger utrymme att agera självständigt

×

14 punkter för att skapa en strategi som ger effekt

På sidan 66 i boken kan du läsa om vad som krävs av en strategi för att den skall få önskad effekt. Tre av dessa är:

1. tydligt beskriva hur företaget skapar värde för sina kunder,
2. göra vägval,
3. inkludera ett digitalt helhetsperspektiv.

14 punkter för att skapa en strategi som ger effekt

På sidan 66 i boken kan du läsa om vad som krävs av en strategi för att den skall få önskad effekt. Tre av dessa är:

1. tydligt beskriva hur företaget skapar värde för sina kunder,
2. göra vägval,
3. inkludera ett digitalt helhetsperspektiv.

26. Om strategiarbete

Vad passar bäst in på er?

Vi har inget strategiarbete att tala om

Vårt strategiarbete består av en affärsplan/verksamhetsplan som årligen revideras

Vårt strategiarbete är agilt och vi ändrar löpande då tex. förändringar i omvärlden kräver det

×

Vägen mot ett mer agilt strategiarbete

På sidan 114 i boken kan du läsa om hur ett mer agilt strategiarbete kan te sig.
Gör gärna också övningen Hur påverkad är er bransch av digitalisering för att få ökad förståelse för om förändringstakten i er marknad.

Vägen mot ett mer agilt strategiarbete

På sidan 114 i boken kan du läsa om hur ett mer agilt strategiarbete kan te sig.
Gör gärna också övningen Hur påverkad är er bransch av digitalisering för att få ökad förståelse för om förändringstakten i er marknad.

27. Verksamhetens övergripande mål och nyckeltal

Vad passar bäst in på er?

Mål och nyckeltal är inte tydliga på någon nivå i verksamheten

Mål och nyckeltal är tydliga övergripande i verksamheten men inte på avdelnings- och individnivå

Mål och nyckeltal är tydliga övergripande och på avdelningsnivå i verksamheten men inte på individnivå

Mål och nyckeltal är tydliga på alla nivåer, på övergripande-, avdelnings- och individnivå

×

Lär av bolagen i Silicon Valley. Inför Objectives and Key Results (OKRs).

På sidan 114 i boken eller i ordlistan kan du läsa om ledningssystemet som startade på Intel och som populariserades av Google. Systemet skapar ett arbete som löpande anpassar sig efter omvärlden och utifrån vad som visar sig fungera och inte. På alla nivåer.

Lär av bolagen i Silicon Valley. Inför Objectives and Key Results (OKRs).

På sidan 114 i boken eller i ordlistan kan du läsa om ledningssystemet som startade på Intel och som populariserades av Google. Systemet skapar ett arbete som löpande anpassar sig efter omvärlden och utifrån vad som visar sig fungera och inte. På alla nivåer.

Lär av bolagen i Silicon Valley. Inför Objectives and Key Results (OKRs).

På sidan 114 i boken eller i ordlistan kan du läsa om ledningssystemet som startade på Intel och som populariserades av Google. Systemet skapar ett arbete som löpande anpassar sig efter omvärlden och utifrån vad som visar sig fungera och inte. På alla nivåer.

28. Verksamhetens mål och nyckeltal kopplat till digitalisering

Vad passar bäst in på er?

Mål och nyckeltal är inte tydliga på någon nivå i verksamheten

Mål och nyckeltal är bara tydliga på övergripande nivå i verksamheten

Mål och nyckeltal är tydliga ner till avdelningsnivå i verksamheten, men inte på individnivå

Mål och nyckeltal är tydliga på alla nivåer: övergripande-, avdelnings- och individnivå

29. Omvärldsanalys

Har ni koll på vilka förändringsvågor (trender) som påverkar er bransch och hur?

Nej, inte mycket Ja, i väldigt stor grad
×

Hur man ser och jobbar med förändringsvågor

Redan i bokens första kapitel går vi in på vikten av att välja rätt vågor att anpassa sig efter. Exempel på förändringsvågor däribland distribuerade organisationermolntjänster eller BYOD finns efter varje digital motor i kapitel 7 i boken. En bra grund är att se och lyssna på Alison Sanders TED talk nedan. Därefter tipsar vi om att kolla in övningen Identifiera och välj rätt vågor. 

Hur man ser och jobbar med förändringsvågor

Redan i bokens första kapitel går vi in på vikten av att välja rätt vågor att anpassa sig efter. Exempel på förändringsvågor däribland distribuerade organisationermolntjänster eller BYOD finns efter varje digital motor i kapitel 7 i boken. En bra grund är att se och lyssna på Alison Sanders TED talk nedan. Därefter tipsar vi om att kolla in övningen Identifiera och välj rätt vågor. 

Hur man ser och jobbar med förändringsvågor

Redan i bokens första kapitel går vi in på vikten av att välja rätt vågor att anpassa sig efter. Exempel på förändringsvågor däribland distribuerade organisationermolntjänster eller BYOD finns efter varje digital motor i kapitel 7 i boken. En bra grund är att se och lyssna på Alison Sanders TED talk nedan. Därefter tipsar vi om att kolla in övningen Identifiera och välj rätt vågor. 

Hur man ser och jobbar med förändringsvågor

Redan i bokens första kapitel går vi in på vikten av att välja rätt vågor att anpassa sig efter. Exempel på förändringsvågor däribland distribuerade organisationermolntjänster eller BYOD finns efter varje digital motor i kapitel 7 i boken. En bra grund är att se och lyssna på Alison Sanders TED talk nedan. Därefter tipsar vi om att kolla in övningen Identifiera och välj rätt vågor. 

Hur man ser och jobbar med förändringsvågor

Redan i bokens första kapitel går vi in på vikten av att välja rätt vågor att anpassa sig efter. Exempel på förändringsvågor däribland distribuerade organisationermolntjänster eller BYOD finns efter varje digital motor i kapitel 7 i boken. En bra grund är att se och lyssna på Alison Sanders TED talk nedan. Därefter tipsar vi om att kolla in övningen Identifiera och välj rätt vågor. 

Hur man ser och jobbar med förändringsvågor

Redan i bokens första kapitel går vi in på vikten av att välja rätt vågor att anpassa sig efter. Exempel på förändringsvågor däribland distribuerade organisationermolntjänster eller BYOD finns efter varje digital motor i kapitel 7 i boken. En bra grund är att se och lyssna på Alison Sanders TED talk nedan. Därefter tipsar vi om att kolla in övningen Identifiera och välj rätt vågor. 

30. Har ni koll på målgruppernas behov?

Nej, inte mycket Ja, i väldigt stor grad
×

Så här tar du reda på kundbehoven

Kolla in videon nedan. Utifrån den ta reda på kundbehovet. Utgå gärna från 1. Affärsmål 2. Beslutskriterier 3. Personliga mål.

Så här tar du reda på kundbehoven

Kolla in videon nedan. Utifrån den ta reda på kundbehovet. Utgå gärna från 1. Affärsmål 2. Beslutskriterier 3. Personliga mål.

Så här tar du reda på kundbehoven

Kolla in videon nedan. Utifrån den ta reda på kundbehovet. Utgå gärna från 1. Affärsmål 2. Beslutskriterier 3. Personliga mål.

Så här tar du reda på kundbehoven

Kolla in videon nedan. Utifrån den ta reda på kundbehovet. Utgå gärna från 1. Affärsmål 2. Beslutskriterier 3. Personliga mål.

Så här tar du reda på kundbehoven

Kolla in videon nedan. Utifrån den ta reda på kundbehovet. Utgå gärna från 1. Affärsmål 2. Beslutskriterier 3. Personliga mål.

Så här tar du reda på kundbehoven

Kolla in videon nedan. Utifrån den ta reda på kundbehovet. Utgå gärna från 1. Affärsmål 2. Beslutskriterier 3. Personliga mål.

31. Har ni koll på målgruppernas beteende samt var och hur ni når dem?

Nej, inte mycket Ja, i väldigt stor grad
×

Förändrat kundbeteende banar väg för kundresan

I boken på sidan 67 kan du läsa om kundresekartläggning som blivit ett allt viktigare verktyg för att förstå kunder och dess beteenden. Läs gärna också guiden Viktigt att tänka på vid kundresekartläggningar.

Förändrat kundbeteende banar väg för kundresan

I boken på sidan 67 kan du läsa om kundresekartläggning som blivit ett allt viktigare verktyg för att förstå kunder och dess beteenden. Läs gärna också guiden Viktigt att tänka på vid kundresekartläggningar.

Förändrat kundbeteende banar väg för kundresan

I boken på sidan 67 kan du läsa om kundresekartläggning som blivit ett allt viktigare verktyg för att förstå kunder och dess beteenden. Läs gärna också guiden Viktigt att tänka på vid kundresekartläggningar.

Förändrat kundbeteende banar väg för kundresan

I boken på sidan 67 kan du läsa om kundresekartläggning som blivit ett allt viktigare verktyg för att förstå kunder och dess beteenden. Läs gärna också guiden Viktigt att tänka på vid kundresekartläggningar.

Förändrat kundbeteende banar väg för kundresan

I boken på sidan 67 kan du läsa om kundresekartläggning som blivit ett allt viktigare verktyg för att förstå kunder och dess beteenden. Läs gärna också guiden Viktigt att tänka på vid kundresekartläggningar.

Förändrat kundbeteende banar väg för kundresan

I boken på sidan 67 kan du läsa om kundresekartläggning som blivit ett allt viktigare verktyg för att förstå kunder och dess beteenden. Läs gärna också guiden Viktigt att tänka på vid kundresekartläggningar.

32. Är ni bra på att fånga upp nya idéer och lösningar, bedöma, utveckla och framgångsrikt lansera dem?

Nej, vi är väldigt dåliga på det Ja, vi är väldigt bra på det
×

Se över att införa en löpande innovationsprocess

Ju större förändring i omvärlden desto viktigare är innovation i företaget. För att vara bra på att skapa, fånga upp och ta hand om nya idéer och lösningar och implementera dem i verksamheten är en innovationsprocess till stor hjälp. I boken på sidan 152 kan du läsa mer om hur en sådan kan se ut och vad som är viktigt i arbetet med den. Läs gärna också om Kings innovationsprocess.

Se över att införa en löpande innovationsprocess

Ju större förändring i omvärlden desto viktigare är innovation i företaget. För att vara bra på att skapa, fånga upp och ta hand om nya idéer och lösningar och implementera dem i verksamheten är en innovationsprocess till stor hjälp. I boken på sidan 152 kan du läsa mer om hur en sådan kan se ut och vad som är viktigt i arbetet med den. Läs gärna också om Kings innovationsprocess.

Se över att införa en löpande innovationsprocess

Ju större förändring i omvärlden desto viktigare är innovation i företaget. För att vara bra på att skapa, fånga upp och ta hand om nya idéer och lösningar och implementera dem i verksamheten är en innovationsprocess till stor hjälp. I boken på sidan 152 kan du läsa mer om hur en sådan kan se ut och vad som är viktigt i arbetet med den. Läs gärna också om Kings innovationsprocess.

Se över att införa en löpande innovationsprocess

Ju större förändring i omvärlden desto viktigare är innovation i företaget. För att vara bra på att skapa, fånga upp och ta hand om nya idéer och lösningar och implementera dem i verksamheten är en innovationsprocess till stor hjälp. I boken på sidan 152 kan du läsa mer om hur en sådan kan se ut och vad som är viktigt i arbetet med den. Läs gärna också om Kings innovationsprocess.

Se över att införa en löpande innovationsprocess

Ju större förändring i omvärlden desto viktigare är innovation i företaget. För att vara bra på att skapa, fånga upp och ta hand om nya idéer och lösningar och implementera dem i verksamheten är en innovationsprocess till stor hjälp. I boken på sidan 152 kan du läsa mer om hur en sådan kan se ut och vad som är viktigt i arbetet med den. Läs gärna också om Kings innovationsprocess.

Se över att införa en löpande innovationsprocess

Ju större förändring i omvärlden desto viktigare är innovation i företaget. För att vara bra på att skapa, fånga upp och ta hand om nya idéer och lösningar och implementera dem i verksamheten är en innovationsprocess till stor hjälp. I boken på sidan 152 kan du läsa mer om hur en sådan kan se ut och vad som är viktigt i arbetet med den. Läs gärna också om Kings innovationsprocess.

33. Finns en plan för något av följande: den digitala transformationen eller löpande anpassning efter den digitala utvecklingen?

Nej

Vi har en bra plan men vi har ofta svårt att följa den

Vi har en bra plan och den följs löpande

×

Hitta en struktur för transformationen

Det är oerhört viktigt att företag på ett strukturerat sätt tar sig an förändringarna i omvärlden där digitaliseringen kanske är de viktigaste av dem alla. Att läsa framförallt kapitel 10-12 i boken rekommenderas. Här kan du läsa mer om boken.