Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

magnifying-glass clear-search

Kunskapsbas

Här finner du olika typer av material i syfte att ge dig insikter, insyn och att inspirera i er digitala transformation. Läs exempelvis om Schibsteds strategiarbete, gör en övning kring vision eller varför Harvardprofessorn John Kotter tror att Facebook och Google kommer försvinna. En del material kräver en kod som man får när man köper boken, annat är öppet för alla att att ta del av.

loader

Kategori

 • Case (54)
 • Intervjuer (30)
 • Övningar & Guider (37)

Fas

 • Mobiliseringsfas (fas 1)
 • Koordinationsfas (fas 2)
 • Accelerationsfas (fas 3)

Motor

magnifying-glass

Välj en eller flera

 • Värderingar, Vision & Mission
 • Strategiarbete
 • Organisation
 • Processer
 • Infrastruktur
 • Data & Analys
 • Erbjudande & Intäktsmodell
 • Kontaktytor
 • Relationer

Målgrupp

 • Privatpersoner (B2C)
 • Företag (B2B)
 • Privatpersoner och företag

Omsättning

 • 0-2 miljoner euro
 • 2-10 miljoner euro
 • 10-50 miljoner euro
 • Mer än 50 miljoner euro

Anställda

 • 1-10 personer
 • 11-50 personer
 • 51-250 personer
 • Fler än 250 personer
Visa fler filter Rensa

Din sökning genererade inget resultat.

Självskattning av verksamhetens digitala förmåga genom surfarens 3 uppgifter

Denna övning är ett första steg att närma sig att förstå verksamhetens digitala mognad. Syftet med övningen är att vidga perspektivet på begreppet digital transformation med ambitionen att guida gruppen genom insikter till nästa steg.

Läs mer

Öppenhets- och tillitsspiralen

VIDEO: Övning om hur ni kan skapa förutsättningar för förändring i er organisation genom tillit

Läs mer

Den digitala motorn Data & Analys

Data & Analys handlar i korthet om att med hjälp av fakta fatta bättre beslut. Att gissa mindre och veta mer. Forskning visar att det är klokt då kvaliteten på …

Läs mer

8 steg till att leda digital förändring

Checklista för att säkerställa ett strukturerat förändringsledningsarbete. 

Läs mer

Förankra den förändring som krävs

Metod för att stödja medarbetares förändringsresa. Arbetsduk för individens förändringsresa och ett antal coachande frågor som hjälper dig att hantera förändringsprocessen.

Läs mer

Digital tekniks tre faser: Digitisering, Digitalisering och Smartifiering

Ett sätt att se på digitaliseringen är utifrån hur digital teknik används för att skapa värde i verksamheter. Vi delar in detta i tre faser som bygger på varandra. Dessa är: Digitisering, Digitalisering och Smartifiering. I dagligt tal refererar vi ofta till alla tre som digitalisering, men utifrån syften som affärsutveckling, innovation och omvärldsbevakning kan det vara användbart att kunna separera de tre faserna.

Läs mer

Vad är digitalisering och digital transformation?

För att kunna arbeta mot samma mål måste man vara överens om vad målet är. En viktig del i att nå dit är att ha en gemensam begreppsförståelse. Digitalisering och digital transformation är begrepp som ofta ställer till förvirring. Det är inte konstigt, då begreppens betydelse förändrats och utvidgats med tiden. Låt oss beskriva hur vi ser på dem.

Läs mer

Vad är digital transformation, i praktiken?

En övning som ger ökad samsyn kring vad digital transformation handlar om och vilka delar av verksamheten som berörs.

Läs mer

Vad är digitalisering?

Här är en bra uppstartsövning som ger ökad samsyn kring begreppet digitalisering och är ett verktyg för att hjälpa hur gruppen kan förhålla sig till det.

Läs mer

Magnus Kull: Bra ledare inser att mänsklig tillväxt kommer att leda till bolagstillväxt

VIDEO: Magnus Kulls tre tips för att leda digital transformation och om hur bra ledare tänker och agerar. Av DigJourney

Läs mer

Joakim Jansson: Det du lägger tiden på idag, har en direkt påverkan på var du befinner dig imorgon.

VIDEO: Joakim Jansson om vikten av komma igång i den digitala transformationen och att prioritera tiden klokt. Av Rise.

Läs mer

Joakim Jansson: Vi behöver stärka ledarna i transformationen

VIDEO: Joakim Jansson om vikten av att ledarna har kommandot i den digitala transformationen. Av Rise.

Läs mer