Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Öppenhets- och tillitsspiralen

Steg 1. IntroduktionBörja med att hälsa välkommen och berätta om att ni idag skall göra en gemensam övning i tillit och att syftet är att förstå vikten av att skapa tillit i förändring och hur tillit och öppenhet hänger ihop.Dela in i grupper med max 4-5 deltagare. Ge dessa några minuter att checka

Denna sida är till för certifierade i Digital Transformation Framework genom DigJourney. Är du intresserad av att veta mer om certifieringen kontakta Joakim på DigJourney!

Kontakta DigJourney