Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Bildarkiv: illustrationer och canvaser för nedladdning

Här har vi sammanställt illustrationer, bilder och canvaser kopplat till metodiken och boken Att leda digital transformation.

Vissa delar av materialet är under Creative Commons-licens BY-NC-ND och tillgängligt för alla som är medlemmar (gratis, regga dig här) att ta del av och andra är under copyright och tillgänglig för de som är certifierade i Digital Transformation Framework (genom DigJourney) eller som är transformationspartner till DigJourney. Vi är så klart superglada om du får nytta av bilderna och använder dem. Vänligen respektera licenserna och var noga med källhänvisningar.

Bilder öppet för alla att ladda ner

Bilderna* som inkluderas för medlemmar är (se bild ovan för exempel):

 • Metodiken Digital Maturity Matrix i olika versioner och färger
 • Digital Transformation Process
 • Surfarens tre uppgifter
 • Fasernas kännetecken
 • De tre fundamenten
 • Omslag till boken Att leda digital transformation

>> Nedladdning jpg, png och pdf + info om källhänvisning (för ALLA inloggade)

>> Nedladdning jpg, png, pdf, ppt och .ai + info om källhänvisning (för PARTNERS**)

Andra bilder att ladda ner (för certifierade och partners)

Bilderna* som inkluderas (se bild ovan för exempel):

 • Canvas: Förstå och få hävstång på förändringsvågor
 • Canvas: 6 steg till en transformationsplan
 • Kompetensmodellen Bertil Rolf
 • Innovationens tre nivåer
 • Leilas hjul
 • Stabilitet och flexibilitet
 • Entreprenörskultur och förvaltningskultur
 • Adaption musikdistributionsformat
 • Adaption Rogers normalfördelning
 • En och många digitala mognadsresor
 • Processkartläggning
 • Mallar för Digitalt Mognadsindex (DMI)
 • Ikoner för de digitala motorerna och surfarna

>> Nedladdning jpg, png och pdf + info om källhänvisning (för CERTIFIERADE**)

>> Nedladdning i jpg, png, pdf, ppt och .ai + info om källhänvisning (för PARTNERS)

*De bilder och illustrationer som kommer från boken Att leda digital transformation är utförda av PicaPica Design.
**Vill du veta mer om vad det innebär att bli certifierad i Digital Transformation Framework eller vara Partner, kontakta DigJourney.

Hur långt har ni kommit i er transformation?

Genom att göra vårt digitala mognadstest kommer ni få ett digitalt mognadsindex (DMI) mellan 0-100% samt rekommendationer och tips.

Kolla in mognadstestet