Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Transformationens ABC och D

Denna sajt finns till för de som bestämt sig, de som inte längre tvekar på om de skall transformeras utan snarare ställer sig frågan hur. Vi vet att lyckade digitala transformationer kräver att styrelse, vd och ledning är engagerade och aktivt driver transformationen. Sajten är gjord med dessa i åtanke och med syftet att företag löpande ska fokusera på de saker som maximerar företagets konkurrenskraft. Verktygslådan för digital transformation rymmer bland annat:

  • Arbetsmetodiken Digital Maturity Matrix som hjälper till att i olika faser bygga bolagets digitala konkurrenskraft.
  • Boken Att leda digital transformation som med bas i metodiken hjälper läsaren steg-för steg i arbetet.
  • Case, intervjuer, övningar och guider – kolla in Kunskapsbasen.
  • Digitalt mognadstest – ta reda på var ni står idag och bör göra imorgon. Ta testet.

Bakom sajten finns bolaget DigJourney. DigJourney arbetar bland annat som rådgivare inom digital transformation men vi har inte tagit fram denna sajt för att få konsultgig. Tvärtom har vi tagit fram den för att kunna hjälpa fler och för att kunna ha möjlighet att nå vår vision att Demokratisera transformation. 

Vår ambition är att utvecklas i samskapande med andra så tveka inte på att ge oss feedback på om du saknar något eller om något skulle kunna göras bättre!

Joakim Jansson

Joakim är författare till boken Att leda digital transformation och initiativtagare till metodiken Digital Maturity Matrix. Joakim tror på det goda med digitalisering – för individer företag och samhället i stort. Med digitalisering kommer nya möjligheter till demokratisering, utbildning, hållbarhet, välstånd och ytterst livskvalitet. Att hjälpa företag att förstå vad digitalisering för med sig har funnits på hans agenda sedan 2000 då han började på Spray. Alltsedan dess har han på nära håll följt hur omvälvande och fascinerande den digitala transformationen är. Joakim har bakgrund som ledare inom såväl startups som traditionella bolag däribland MTG, Aller och Spray. Han är grundare till DigJourney som i den digitala transformationen arbetar med att ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer i organisationer och samhälle. Han arbetar också i ett flertal styrelser och advisory boards.

Marie Andervin

Marie är författare till boken Att leda digital transformation och initiativtagare till metodiken Digital Maturity Matrix. Marie anser att kunskapsnivån om digitaliseringens affärsmöjligheter måste höjas i svenska bolag om de fortsättningsvis ska vara konkurrenskraftiga. Därför verkar hon inom tre områden: företags konkurrenskraft nya digitala yrkesroller och digitalt innanförskap – alla tre lika viktiga för en hållbar utveckling. Visionen att det digitala är en naturlig del i företags och individers vardag är en ledstjärna i Maries arbete med digitaliseringen. Marie har bakgrund som entreprenör och managementkonsult och är en flitigt anlitad utbildare inom digital transformation. Hon är medgrundare till DigJourney som i den digitala transformationen arbetar med att ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer i organisationer och samhälle. Marie är även grundare till kunskapsföretaget Digital Intelligence.

Hur långt har ni kommit i er transformation?

Genom att göra vårt digitala mognadstest kommer ni få ett digitalt mognadsindex (DMI) mellan 0-100% samt rekommendationer och tips.

Kolla in mognadstestet