Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Certifiering i Digital Transformation Framework

Certifieringskurs i ramverket för att leda digital transformation

Få verktyg, metod & process för att leda digital transformation – precis det du behöver för att ta ledarskap över digitaliseringen!

Sex halvdagars intensivt kunskapslyft tillsammans med ett längre onlineprogram.
Öka din kunskap om hur du leder digital transformation för bästa effekt. Få fördjupad kunskap om digital mognad och ta del av DigJourneys arbetssätt som accelererar transformationen. Skapa värde för dig själv och dina medarbetare..

Vem är kursen till för?
Konsulter och förändringsledare i offentlig och privat sektor som vill stärka sin konkurrenskraft och hållbart värdeskapande genom att driva och leda transformationsprojekt. Kunskapslyftet utgår från Digital Transformation Framework, boken Att leda digital transformation, metodiken Digital Maturity Matrix och DigJourneys etablerade samarbetsverktyg.
Du kan tillhöra ett litet eller ett större bolag det spelar ingen roll. Det viktiga är att du har ambitionen att hjälpa verksamheter att transformeras och att du har en öppen syn på samverkan.

Läs mer på DigJourney.com

 

Innehåll och verktyg till dig som redan är certifierad

Som certifierad har du tillgång till material och verktyg som du kan använda i din vardag. Här finns bilder, illustrationer, kursmaterial från utbildningarna och mer.

Gå till innehåll och verktyg

Hur långt har ni kommit i er transformation?

Genom att göra vårt digitala mognadstest kommer ni få ett digitalt mognadsindex (DMI) mellan 0-100% samt rekommendationer och tips.

Kolla in mognadstestet