Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Adlibris

Köp på Adlibris

Bokus

Köp på Bokus

Köp från oss

Fler än tio böcker? Köp direkt via oss (DigJourney)!

iBooks

Köp ebok via itunes/iBooks

English book

Check out the English version of our book

En bok för
Att leda digital transformation

 

Det är viktigt att ha ett språk och en metodik att samlas kring
– Anna Martinkari, CDO Marginalen Bank

Boken innehåller: 

Mer än 9000 sålda böcker

Digital transformation är ett hett diskussionsämne i allt fler styrelse- och ledningsrum. Förståelsen för digitaliseringens påverkan på bolags konkurrenskraft blir allt större och allt fler vet att de behöver göra något men frågan är vad hur och när?

Bokens engelska utgåva blev finalist i Business Book Awards i kategorin Best International Business Book 2019. 

Läs om boken i Dagens Industri (160323)

Under tre års tid har författarna Joakim Jansson och Marie Andervin tillsammans med ett 40-tal co-creators* från forskning och näringsliv arbetat med frågan. Resultatet har landat i arbetsmetodiken Digital Maturity Matrix som syftar till att hjälpa styrelser, vd:ar och ledningar att ta kommandot i sin transformation. Boken förklarar digital transformation och beskriver i detalj arbetsmetodiken. Den tar utgångspunkt i att framgångsrik digitalisering förutsätter innovation, god förändringsledning och digital mognad. Du lotsas genom förändringsprocessens tre faser, ges de verktyg som krävs för att leda en framgångsrik transformation och får rekommendationer på vad som bör göras och när. Teori varvas med exempel från traditionella framgångsrika nordiska bolag. Utöver detta ges även tillgång till den digitala kunskapsbank med inspirerande case övningar och det mognadstest som finns här på sajten.

Kort och gott – det du behöver för att ditt företag ska vara minst lika framgångsrikt i morgon som det är i dag.

Det krävs inte bara teknik för att vara konkurrenskraftig i en digital ekonomi. Det krävs även ledarskap, inte chefskap som utmanar människor och får dem att omvärdera regler och gränser för morgondagens företagande. För att uppnå detta behöver ledare rätt verktyg och vägledning. Denna bok är en ypperlig början!”

– Brian Solis

*ett 40-tal var med och utvecklade metodiken medan ett 100-tal på olika sätt bidrog till boken.

Adlibris

Köp på Adlibris

Bokus

Köp på Bokus

Köp från oss

Fler än tio böcker? Köp direkt via oss (DigJourney)!

iBooks

Köp ebok via itunes/iBooks

English book

Check out the English version of our book

Hur långt har ni kommit i er transformation?

Genom att göra vårt digitala mognadstest kommer ni få ett digitalt mognadsindex (DMI) mellan 0-100% samt rekommendationer och tips.

Kolla in mognadstestet