Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Policy för personuppgifter – med sammanfattningar

Denna policy är i bruk från och med 25 maj 2018.

Din integritet är viktig för oss, och vi vill vara transparenta i hur vi samlar in, använder och delar information om dig. Denna policy är avsedd att hjälpa dig att förstå:

Här finns policyn för personuppgifter i dess helhet utan sammanfattande kommentarer per stycke som nedan i orange.

Allmänt om tjänsten

– Personuppgifterna som samlas in används enbart för tjänsten Digitaltransformation.net
– Policyn gäller alla tjänster som går under Digitaltransformation.net
– DigJourney är personuppgiftsansvarig

Den fristående tjänsten www.digitaltransformation.net (nedan kallad “Tjänsten”) ägs av Jayrock Platform AB, ett dotterbolag till DJourney AB (nedan kallad “DigJourney”). Läs om DigJourney. Syftet med tjänsten är att hjälpa och stödja verksamheter och ledare i digital transformation. De personuppgifter som genom tjänsten samlas in och behandlas används enbart för tjänsten Digitaltransformation.net.

Denna policy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som går under varumärket Digitaltransformation.net och administreras av DigJourney. DigJourney är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilken information vi sparar om dig

– Vi samlar olika typer av information om dig, exempelvis namn, epost och användarmönster
– Dessa samlas in exempelvis genom att du registrerar dig på tjänsten och när du använder den

DigJourney inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som användare. Exempel på personuppgifter vi samlar in är:

 • För- och efternamn
 • Epost
 • Telefonnummer
 • Lösenord (krypterat)
 • Företag (om ifyllt)
 • Landskod (landskod, om ifyllt)
 • Språkkod (standard eller användarvald)
 • Facebook ID (scoped appID, om användaren väljer att registrera sig med Facebook)
 • IP-adress
 • Användarmönster och profildata

Företaget registrerar personuppgifter i samband med:

 1. Registrering till tjänsten via de olika plattformar som tjänsten finns på.
 2. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på tjänsten.
 3. Uppdatering av dina uppgifter på Profilinställningar som återfinns på Digitaltransformation.net.
 4. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 5. Om du anmäler dig till tjänstens nyhetsbrev.
 6. Ditt besök på våra webbplatser och app, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Med vilken rättslig grund vi samlar in informationen

– Vi samlar in information genom berättigat intresse
– Genom att du använder tjänsten samtycker du till att vi får samla personuppgifter i enlighet med vad som framgår i denna policy

Vi samlar in och bearbetar personuppgifter genom den rättsliga grunden berättigat intresse. Genom att du använder tjänsten samtycker du till att de personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress, du fyller i på olika platser på denna webbplats får användas i syfte att drifta, utveckla och optimera tjänsten och användarupplevelsen. Därutöver även av marknadsföring för tjänsten samt andra erbjudanden som Digjourney innehar.

Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att optimera tjänsten och användarupplevelsen samt bättre kunna anpassa vår marknadsföring till dig.

När du använder tjänsten samtycker du även till att vi får lägga en så kallad tredjepartscookie på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna förbättra din användarupplevelse och innehållet på tjänsten som baseras på ditt beteende.

Hur vi använder insamlad information

– Vi behandlar personuppgifter bland annat för att kunna ge god kundservice och skapa en bra användarupplevelse

DigJourney behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar via tjänsten;
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för kommunikation kopplat till tjänsten dessutom marknadsföring av tjänsten och till andra erbjudanden som Digjourney innehar.
 4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 6. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 7. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 8. För att skicka dig information om tjänsten via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv användarrelation med oss;
 9. För att kontakta dig via app, SMS eller e-post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som DigJourney innehar och som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 10. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 11. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via DigJourney genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 12. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Hur vi delar information vi samlar in

– Vi delar ibland information till andra företag bland annat för att kunna drifta och utveckla tjänsten.
– De vi samarbetar med hanterar data inom EU/EES eller genom samma skyddsnivå som inom EU/EES

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. drift, webbutveckling, analys eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

DigJourney samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Hur vi använder cookies

– Cookies används på Tjänsten för att skapa en bättre upplevelse
– Detta sker endast via ett separat samtycke

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke på tjänsten. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Hur och var vi lagrar och skyddar information som vi samlar in

– Vi lagrar informationen på servrar inom EU/EES

I och med att du lämnar uppgifter till Tjänsten ger du din tillåtelse till att DigJourney registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du beställt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer DigJourney att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. När DigJourney använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Vi lagrar informationen på servrar inom EU/EES och med en säkerhet tillräcklig sett mot informationens känslighet. Läs mer om vår webbhosting.

Hur och när vi gallrar information om våra användare

– Vi lagrar i normalfallet personuppgifter i upp till 36 månader efter den senaste aktivitet en användare haft på tjänsten

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. DigJourney kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är aktiv användare hos oss. Vi kommer spara din personuppgifter i upp till 36 månader efter din senaste aktivitet på tjänsten. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Vilka rättigheter och val du har

– Du kan närsomhelst begära att dina personuppgifter raderas
– Om du inte tycker att dina rättigheter respekteras kan du kontakta oss eller Datainspektionen

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Efter denna radering kommer dina användardata inklusive personuppgifter anonymiseras utan möjlighet att koppla ihop det till dig som person längre. Informationen kommer då endast användas aggregerat och anonymt för statistik och analys. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta DigJourney eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). Du kan också läsa mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) hos Datainspektionen.se

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta vår kundtjänst.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från DigJourney.

Hur vi länkar till andra webbplatser

– Vi länkar till andra webbplatser ibland för att skapa en bättre upplevelse.
– Vi ansvarar inte för dess innehåll

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Hur du kan kontakta oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

DJourney AB (DigJourney)
C/o Ekskäret Klustret
Mäster Samuelsgatan 36
111 57 Stockholm

eller på länken https://digitaltransformation.net/sv/kontakta-oss/

Hur du kan få mer information om Dataskyddsförordningen (GDPR)

På Datainspektionens sajt finns mer information Dataskyddsförordningen (GDPR). Där kan du exempelvis läsa den i dess helhet, få en 5-minutersförkortning eller anmäla en personuppgiftsincident.

 

Hur långt har ni kommit i er transformation?

Genom att göra vårt digitala mognadstest kommer ni få ett digitalt mognadsindex (DMI) mellan 0-100% samt rekommendationer och tips.

Kolla in mognadstestet