Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Digitalt lärande- och mognadstest

Varför er verksamhet bör ta ett digitalt lärande- och mognadstest:

  • Mät er verksamhets digitala mognadsindex (DMI) i 0-100%
  • Skapa förståelse för vad digital transformation är och hur jobba med det
  • Förstå era styrkor och svagheter
  • Få tips och rekommendationer
  • Låt grupper eller hela verksamheten delta och skapa engagemang och samsyn
  • Få enskilt lärande och lärande i grupp
  • Testet är baserat på den populära metodiken för digital transformation, Digital Maturity Matrix, och boken Att leda digital transformation.

Tre vanliga sätt att använda testet är vid: 1. Föreläsningar 2. Workshops 3. Bolagsanalyser. Läs mer

ExempelResultat för grupp- och verksamhetstest.
CaseHur mognadstestet gav SAS ett utgångsläge och större samsyn

Välj det test som passar er bäst

Pris
Antal deltagare
För varje ytterligare deltagare
Antal segment (tex. avdelningar)
För varje ytterligare segment
Baseras på metodiken Digital Maturity Matrix
Mäter digitalt mognadsindex uppdelat i 9 digitala motorer
Interaktivt test med löpande tips
Jämförelse med best practice
Resultatsida med tips och rekommendationer
Övergripande resultat
Resultat per digital motor
Resultat per fråga
Möjligheten att se individuella svar
Mailsupport
Telefonsupport för administratör
Startpaket för kommunikation
Tillgång till hela kunskapsbasen
Boken Att leda digital transformation
Rådgivning
Hjälp med analys av test
Presentation av resultat i workshop
Visa detaljer

Enskilt

Endast en respondent, tex. likheter/skillnader kan inte analyseras

Välj

Pris

0 kr

Antal deltagare

1

För varje ytterligare deltagare

-

Antal segment (tex. avdelningar)

-

För varje ytterligare segment

-

Baseras på metodiken Digital Maturity Matrix

Mäter digitalt mognadsindex uppdelat i 9 digitala motorer

Interaktivt test med löpande tips

Jämförelse med best practice

Ja, vid registrering

Resultatsida med tips och rekommendationer

Ja, vid registrering

Övergripande resultat

Resultat per digital motor

Resultat per fråga

Möjligheten att se individuella svar

Mailsupport

Ja, inom 48 h

Telefonsupport för administratör

Startpaket för kommunikation

Tillgång till hela kunskapsbasen

Boken Att leda digital transformation

Rådgivning

Hjälp med analys av test

Mot offert

Presentation av resultat i workshop

Mot offert
Visa detaljer

Grupp

Test där en grupp exempelvis ledningen eller en avdelning svarar

Välj

Pris

19 500 kr

Antal deltagare

upp till 10

För varje ytterligare deltagare

250 kr

Antal segment (tex. avdelningar)

-

För varje ytterligare segment

-

Baseras på metodiken Digital Maturity Matrix

Mäter digitalt mognadsindex uppdelat i 9 digitala motorer

Interaktivt test med löpande tips

Jämförelse med best practice

Ja, vid registrering

Resultatsida med tips och rekommendationer

Ja, vid registrering

Övergripande resultat

Resultat per digital motor

Resultat per fråga

Möjligheten att se individuella svar

Mailsupport

Ja, inom 24 h

Telefonsupport för administratör

Startpaket för kommunikation

Tillgång till hela kunskapsbasen

Ja, 12 månader för registrerade deltagare

Boken Att leda digital transformation

Rådgivning

30 min via telefon/video

Hjälp med analys av test

Mot offert

Presentation av resultat i workshop

Mot offert
Visa detaljer

Verksamhet

Segmentering i tex. ledning & medarbetare samt olika avdelningar

Välj

Pris

39 500 kr

Antal deltagare

upp till 50

För varje ytterligare deltagare

250 kr

Antal segment (tex. avdelningar)

5

För varje ytterligare segment

2 500 kr

Baseras på metodiken Digital Maturity Matrix

Mäter digitalt mognadsindex uppdelat i 9 digitala motorer

Interaktivt test med löpande tips

Jämförelse med best practice

Ja, vid registrering

Resultatsida med tips och rekommendationer

Ja, vid registrering

Övergripande resultat

Resultat per digital motor

Resultat per fråga

Möjligheten att se individuella svar

Mailsupport

Ja, inom 24 h

Telefonsupport för administratör

Startpaket för kommunikation

Tillgång till hela kunskapsbasen

Ja, 12 månader för registrerade deltagare

Boken Att leda digital transformation

20 stycken, värde 7 000 kr

Rådgivning

30 min via telefon/video

Hjälp med analys av test

Mot offert

Presentation av resultat i workshop

Mot offert
Visa detaljer

Kundreferenser mognadstestet

logo
logo
logo
logo