Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Hur mognadstestet gav SAS ett utgångsläge och större samsyn

SAS Global Sales & Marketing använder det digitala lärande- och mognadstestet och vi bytte några ord med Annelie Nässén, Executive Vice President inom Global Sales & Marketing och medlem i koncernledningen på SAS, om hur de använt testet och vad de givit dem.

Vad var det som gjorde att ni ville göra det digitala mognadstestet?

Annelie: Vi gjorde det primärt för att ha en utgångspunkt i vår digitala transformation och ha en startpunkt i vårt arbete framöver.

Kan du berätta om vilka segmenteringar ni gjorde och varför?

Annelie: Vi valde att segmentera i två dimensioner: Dels i våra olika avdelningar, dels uppdelat i ledningsgrupp, mellanchefer och övriga medarbetare.

Vi lärde oss förstå varandras perspektiv bättre

Hur upplevde du och andra på SAS GSM att det var att göra testet?

Annelie: Generellt är frågorna lätta men de är samtidigt svåra att svara på. Med det vill jag säga att frågorna är grundläggande och relativt lätta men de kräver ibland tankemöda för att svara på. I och med att testet tar en del tid i anspråk så hade några ett visst motstånd men då det var viktigt för oss var det tid vi ville skulle prioriteras.
En annan del i upplevelsen är att då frågorna är generella och inte anpassade efter just vårt bolag eller bransch så handlar det ibland om hur olika personer tolkar frågorna, man fick fundera på med vilken utgångspunkt man skall svara. Detta gav dock en värdefull diskussion i efterhand och vi lärde oss förstå varandras perspektiv bättre.

Vad har ni lärt er av det resultat som ni fick?

Annelie: Vi har lärt oss att vi befinner på olika platser och kommit olika långt och att det är ok. Det är något vi pratat mycket om i grupper i efterhand. Utifrån metodikens Digital Maturity Matrix har vi också definierat utifrån mognadsfaserna var vi befinner oss och vi har tagit utgångspunkt i detta för att lägga vår strategiska plan framåt.

Hur använder ni resultatet framåt?

Annelie: Det är upp till varje ledningsgruppsmedlem att ta detta vidare i respektive team och diskutera resultaten, tex se på se på skillnader och likheter mellan ledningsgrupp och mellanchefers uppfattning om vår digitala mognad. Resultatet visar att det ibland blev ganska stora skillnader mellan olika avdelningar och nivåer vilket är intressant och viktigt att förstå och diskutera.

Vi har tagit utgångspunkt i detta för att lägga vår strategiska plan framåt.

Skulle du rekommendera andra att göra mognadstestet och i så fall vilka?

Annelie: Ja, jag skulle rekommendera de företag oavsett bransch som på riktigt har bestämt sig för att göra en digital transformation att genomföra testet. Det är ett bra sätt att definiera ett utgångsläge och se likheter och skillnader – det leder fram till större samsyn! Vi har också samtidigt fått ett mer gemensamt språk vilket underlättar kommunikation. Med andra ord, både en temperaturmätare och ett gemensamt språk.

Läs mer om mognadstesterna