Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

3 usecases för det digitala lärande- och mognadstestet

Det digitala lärande- och mognadstestet har ett antal olika användningsområden. Här kommer vi berätta om tre av dem.

Till att börja med är det viktigt att förstå att mäta digital mognad från 0-100% är endast är en del av testet och att en lika viktig del är det lärande som uppstår när man använder testet. Se bilden nedan som visar hur tips kommer upp löpande under testet. Dessa tips samlas upp på resultatsidan efter genomfört test.

Usecases för grupp- och verksamhetstester

Grupp- och verksamhetstester, som är betaltjänster, är en utveckling av det enskilda mognadstestet där många personer besvarar testet och där ytterligare funktionalitet utvecklats. Detta innebär att:

Här är några vanliga användarsituationer

  1. Föreläsning: Testet genomförs innan föreläsningen och resultatet analyseras och presenteras som en del av eller blir hela föreläsningen. Resultatet ger också bra input på vilka styrkor och svagheter som de i publiken uppfattar och blir till hjälp för vilket innehåll man skapar.
  2. Workshop: Workshopledaren går efter intro genom testet tillsammans med deltagarna där frågorna diskuteras och deltagarna svarar var för sig där gruppen därefter kan se resultatet med verksamhetens DMI och var gruppen är mer och mindre överens. En bra övning med en ledningsgrupp!
  3. Bolagsanalys och arbete med samsyn: En viktig grund i digital transformation är att man har samsyn om var verksamheten befinner sig idag och denna övning hjälper till med. Tester görs på olika avdelningar och därefter görs en analys och skillnader och likheter kan ses inom en grupp, tex. inom ledningen eller på marknadsavdelningen, eller mellan olika grupper, exempelvis ledningen, mellanchefer och medarbetare eller mellan olika avdelningar.

ExempelTestets frågeformulär med tips  (länken leder till det riktiga testet)
ExempelResultat för grupp- och verksamhetstest.
CaseHur mognadstestet gav SAS ett utgångsläge och större samsyn

Se presentationen nedan för illustrerade exempel på de tre usecasen.

Gå till erbjudandesidan för mognadstesterna

0