Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

loader

Om verksamheten

1. Kommer du besvara testet utifrån att förstå en existerande verksamhet eller provar du bara och fyller i fiktiva svar?

Bägge går så klart bra men beroende på ditt svar kommer den data som samlas in behandlas olika.

Jag vill ta reda på en existerande verksamhets digitala mognad och få rekommendationer

Jag vill testa verktyget för att förstå mer

2. Har du ett ID för undersökningen? Fyll i så fall i det här. (OBS – Inte detsamma som koden i boken)

ID:t finns för att vi lättare skall kunna hitta ert mognadstest. Inför en konferens eller workshop erhålls ibland ett ID. Om du fått fler än ett ID - fyll i dessa kommaseparerade.

3. Först behöver vi veta lite mer om er verksamhet

Svaren på dessa frågor är viktiga för att utvecklingen av metodiken skall ske där du och andra visar störst intresse samt att det innebär att den digitala mognaden som olika marknader påvisar kan följas. Vi kommer ALDRIG publicera information du uppgett på annat sätt än anonymt och i aggregerad form.

4. Vilket är bolagets/verksamhetens organisationsnummer?

Det hjälper oss att dela in bolaget i rätt kategori för att kunna skapa bra jämförande data. Vet du inte kan du titta här!

6. Vilken typ av kunder/målgrupper har bolaget?

Privatpersoner

Företag/organisationer

Både företag/organisationer och privatpersoner

Annat

7. Vilken typ av erbjudande har verksamheten primärt?

Fysisk produkt (tex. skoförsäljning, bilförsäljning och livsmedel)

En fysisk tjänst (tex. frisör, bilverkstad, rådgivning och resor)

En digital tjänst (tex. sajter, mjukvara och appar)

En innehållsbaserad medieprodukt (tidning, tv-kanal, nyhetssajt)

Annat

8. Hur stor är totalomsättningen i verksamheten?

0-500 000 euro

0,5-2 miljoner euro

2-10 miljoner euro

10-50 miljoner euro

Mer än 50 miljoner euro

9. Hur många anställda har verksamheten?

1 anställd

2-10 anställda

11-50 anställda

51-250 anställda

Fler är 250 anställda

10. Hur gammal är verksamheten?

0-5 år

6-10 år

11-25 år

26-50 år

Mer än 50 år

12. Vilken är din huvudsakliga roll?

Ägare

Styrelsemedlem

Vd

Digital chef (Chief Digital Officer och liknande)

IT-chef

Marknadschef (kommunikationschef och liknande)

Försäljningschef

HR-chef

Annan position i ledningen
Annan position i organisationen

Rådgivare åt verksamheten

Annat

13. Är det lätt att tydligt och korrekt definiera den bransch er verksamhet befinner sig i?

Exempelvis avseende vilka ni konkurrerar med

Nej, det är väldigt svårt Ja, det är väldigt lätt

14. Har era målgruppers behov och beteenden förändrats mycket som följd av digitalisering?

Nej, inte alls mycket Ja, väldigt mycket

15. Har era intäkter och resultat förändrats mycket som följd av digitalisering?

Nej, inte alls mycket Ja, väldigt mycket