Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

loader

Data & Analys

Besvara frågor om de data som samlas in och hur de analyseras, används för att fatta och implementera beslut samt hur data nyttjas i erbjudandet.

62. Vad beskriver er verksamhets beslutsfattande bäst?

Mestadels baserat på intuition

Mestadels baserat på fakta

I grunden faktabaserat men ibland fattas beslut på intuition (tex för att testa en hypotes eller för att vinna tid)

×

Forskning: Fakta slår intuition

Det finns mycket som talar för att utveckla ett mer faktabaserat beslutsfattande, inte minst för att forskningen visar att det är bättre. Vi tipsar också om en HBR-artikel på samma tema.
Läs också gärna i boken på sidorna 80-82, 109, 112, 115, 125, 126, 154, 155 samt 163 om data & analys för att skapa en grundläggande förståelse.

63. Dataanalys utbredning i organisationen  

Vad passar bäst in på er?

Dataanalys används inte alls

Dataanalys används sporadiskt och endast fläckvis i organisationen

Dataanalys används löpande men endast fläckvis i organisationen

Dataanalys används sporadiskt men inom alla delar av organisationen

Dataanalys används löpande och inom alla delar av organisationen

×

Få fart på dataanalys nu!

Kolla in denna övning för hur en kan komma igång med dataanalys.

Ten years from now when we look back at how this era of big data evolved … we will be stunned at how uninformed we used to be when we made decisions.

– Billy Bosworth, vd DataStax

Få fart på dataanalys nu!

Kolla in denna övning för hur en kan komma igång med dataanalys.

Ten years from now when we look back at how this era of big data evolved … we will be stunned at how uninformed we used to be when we made decisions.

– Billy Bosworth, vd DataStax

Få fart på dataanalys nu!

Kolla in denna övning för hur en kan komma igång med dataanalys.

Ten years from now when we look back at how this era of big data evolved … we will be stunned at how uninformed we used to be when we made decisions.

– Billy Bosworth, vd DataStax

Få fart på dataanalys nu!

Kolla in denna övning för hur en kan komma igång med dataanalys.

Ten years from now when we look back at how this era of big data evolved … we will be stunned at how uninformed we used to be when we made decisions.

– Billy Bosworth, vd DataStax

64. Hur väl sprids dataanalys som görs inom organisationen?

Inte mycket alls. Enbart den grupp eller enhet som har gjort den får tillgång till den Mycket väl. Alla de som behöver den får tillgång till den.

65. Hur stor andel data som ni skulle vilja ha, har ni tillgång till?

Ingen All

66. Datakvalitet

Med utgångspunkt i er datakvalitet, hur lätt är det att jämföra och analysera data?

Väldigt svårt Väldigt lätt

67. Analyssystem

Med utgångspunkt i era systems kvalitet, hur lätt är det att jämföra och analysera data?

Väldigt svårt Väldigt lätt

68. Fokus på dataanalys

Vad passar bäst in på er?

Dataanalys sker huvudsakligen genom att se på historisk data Dataanalys sker huvudsakligen genom att förutse och optimera utfall
×

Kungliga tips!

Läs om hur King blev kungar på dataanalys.

Kungliga tips!

Läs om hur King blev kungar på dataanalys.

Kungliga tips!

Läs om hur King blev kungar på dataanalys.

Kungliga tips!

Läs om hur King blev kungar på dataanalys.

Kungliga tips!

Läs om hur King blev kungar på dataanalys.

Kungliga tips!

Läs om hur King blev kungar på dataanalys.

69. I hur stor utsträckning använder ni er av data för att fatta beslut i realtid? (algoritmer)

Väldigt liten utsträckning Väldigt hög utsträckning