Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

loader

Infrastruktur

Så där ja! Hälften avklarat. Kämpa på och håll fokus uppe så kommer du snart få reda på hur er verksamhet ligger till.

Besvara frågor om er infrastruktur dvs. den informationsteknik (IT) som finns för att stödja verksamhetens processer samt hur den integreras i erbjudandet.

Många företag/organisationer lägger ut stor del av sin teknikutveckling utanför verksamheten. Frågorna nedan gäller dock oavsett om arbetet sker inom eller utanför verksamheten.

52. Vår infrastruktur är byggd för att på bästa sätt stödja vår kärnverksamhet?

Nej, i väldigt liten grad Ja, i väldigt stor grad
×

Här kan du läsa om kärnaffär och infrastruktur

Du kan dels läsa i boken på sidorna 109, 112, 136 och 148 om infrastruktur och kärnaffär.
På sidorna 150-151 kan du läsa om hur TV4 ökade farten i den tekniska utvecklingen genom fokus på deras kärnaffär. Du kan också läsa den här.

Här kan du läsa om kärnaffär och infrastruktur

Du kan dels läsa i boken på sidorna 109, 112, 136 och 148 om infrastruktur och kärnaffär.
På sidorna 150-151 kan du läsa om hur TV4 ökade farten i den tekniska utvecklingen genom fokus på deras kärnaffär. Du kan också läsa den här.

Här kan du läsa om kärnaffär och infrastruktur

Du kan dels läsa i boken på sidorna 109, 112, 136 och 148 om infrastruktur och kärnaffär.
På sidorna 150-151 kan du läsa om hur TV4 ökade farten i den tekniska utvecklingen genom fokus på deras kärnaffär. Du kan också läsa den här.

Här kan du läsa om kärnaffär och infrastruktur

Du kan dels läsa i boken på sidorna 109, 112, 136 och 148 om infrastruktur och kärnaffär.
På sidorna 150-151 kan du läsa om hur TV4 ökade farten i den tekniska utvecklingen genom fokus på deras kärnaffär. Du kan också läsa den här.

Här kan du läsa om kärnaffär och infrastruktur

Du kan dels läsa i boken på sidorna 109, 112, 136 och 148 om infrastruktur och kärnaffär.
På sidorna 150-151 kan du läsa om hur TV4 ökade farten i den tekniska utvecklingen genom fokus på deras kärnaffär. Du kan också läsa den här.

Här kan du läsa om kärnaffär och infrastruktur

Du kan dels läsa i boken på sidorna 109, 112, 136 och 148 om infrastruktur och kärnaffär.
På sidorna 150-151 kan du läsa om hur TV4 ökade farten i den tekniska utvecklingen genom fokus på deras kärnaffär. Du kan också läsa den här.

53. Kartläggning av infrastruktur

Vad passar bäst in på er?

Vi har ingen kartläggning eller plan för vår infrastruktur

Vi har kartlagt vår befintliga infrastruktur men har ingen plan för hur den skall utvecklas

Vi har ingen kartläggning av vår befintliga infrastruktur men vi har en plan för hur den skall utvecklas

Vi har kartlagt vår befintliga infrastruktur och vi har en plan för hur den skall utvecklas

×

Vilka tekniska förmågor krävs hos er?

En av de viktigaste delarna i en plan för infrastrukturen är att förstå var verksamheten är på väg och bygga en infrastruktur som löpande stödjer den övergripande planen så att tekniken inte sätter käppar i hjulet för ambitionen. Vilka är de viktigaste tekniska förmågor som er verksamhet behöver utveckla?
Läs om MTGx och deras tekniska förmågor

Vilka tekniska förmågor krävs hos er?

En av de viktigaste delarna i en plan för infrastrukturen är att förstå var verksamheten är på väg och bygga en infrastruktur som löpande stödjer den övergripande planen så att tekniken inte sätter käppar i hjulet för ambitionen. Vilka är de viktigaste tekniska förmågor som er verksamhet behöver utveckla?
Läs om MTGx och deras tekniska förmågor

54. Verksamhetens tekniska skuld

Vad passar bäst in på er?

Vi har hög teknisk skuld Vi har låg teknisk skuld
×

Dags att amortera?

För hög teknisk skuld gör att ni inte kommer kunna lägga värdefull tid på utveckling utan istället fastnar ni i ett skuldträsk som är svårt att komma ur. Men det går! Läs på sidorna 150-151 i boken hur TV4 gjorde eller direkt på sajten.

Title image courtesy of Alan O’Rourke on Flickr under Creative Commons License.

Dags att amortera?

För hög teknisk skuld gör att ni inte kommer kunna lägga värdefull tid på utveckling utan istället fastnar ni i ett skuldträsk som är svårt att komma ur. Men det går! Läs på sidorna 150-151 i boken hur TV4 gjorde eller direkt på sajten.

Title image courtesy of Alan O’Rourke on Flickr under Creative Commons License.

Dags att amortera?

För hög teknisk skuld gör att ni inte kommer kunna lägga värdefull tid på utveckling utan istället fastnar ni i ett skuldträsk som är svårt att komma ur. Men det går! Läs på sidorna 150-151 i boken hur TV4 gjorde eller direkt på sajten.

Title image courtesy of Alan O’Rourke on Flickr under Creative Commons License.

Dags att amortera?

För hög teknisk skuld gör att ni inte kommer kunna lägga värdefull tid på utveckling utan istället fastnar ni i ett skuldträsk som är svårt att komma ur. Men det går! Läs på sidorna 150-151 i boken hur TV4 gjorde eller direkt på sajten.

Title image courtesy of Alan O’Rourke on Flickr under Creative Commons License.

Dags att amortera?

För hög teknisk skuld gör att ni inte kommer kunna lägga värdefull tid på utveckling utan istället fastnar ni i ett skuldträsk som är svårt att komma ur. Men det går! Läs på sidorna 150-151 i boken hur TV4 gjorde eller direkt på sajten.

Title image courtesy of Alan O’Rourke on Flickr under Creative Commons License.

Dags att amortera?

För hög teknisk skuld gör att ni inte kommer kunna lägga värdefull tid på utveckling utan istället fastnar ni i ett skuldträsk som är svårt att komma ur. Men det går! Läs på sidorna 150-151 i boken hur TV4 gjorde eller direkt på sajten.

Title image courtesy of Alan O’Rourke on Flickr under Creative Commons License.

55. Infrastrukturens generella prestanda

Vad passar bäst in på hur er organisation och/eller externa användare upplever era tjänster och system?

De är väldigt långsamma och går ofta ner De är väldigt snabba och stabila

56. Egna vs andras lösningar

Att förstå när man skall utveckla eget och när man skall ta in externa lösningar är viktigt för att kunna hitta rätt balans mellan flexibilitet, prestanda och kostnad.

Vad passar bäst in på er?

Vi vet inte när vi skall bygga själv och när vi skall lägga ut lösningen externt

Vi vet när vi skall bygga själv och när vi skall lägga ut externt men vi har inte en bra balans idag

Vi vet när vi skall bygga själv och när vi skall lägga ut externt och vi har en bra balans idag

×

Vad är kärnaffär och inte?

Svaret på frågan är ofta svaret på vad ni skall göra själva och vad som passar att lägga ut. I boken på sidan 148 kan du läsa om koordinering av infrastrukturen med kärnaffären. Läs också gärna artikeln Hemmasnickrad, entreprenad, i moduler eller färdigbyggt? 

57. Molntjänster

Vad passar bäst in på er?

Vi använder aldrig molntjänster Vi använder alltid molntjänster där vi ser att det är möjligt
×

Känner du till fördelarna med molnet?

Kolla in denna korta reklamfilm från BT om fördelarna med molntjänster och vad som är viktigt att tänka på när besluten skall fattas.

Känner du till fördelarna med molnet?

Kolla in denna korta reklamfilm från BT om fördelarna med molntjänster och vad som är viktigt att tänka på när besluten skall fattas.

Känner du till fördelarna med molnet?

Kolla in denna korta reklamfilm från BT om fördelarna med molntjänster och vad som är viktigt att tänka på när besluten skall fattas.

Känner du till fördelarna med molnet?

Kolla in denna korta reklamfilm från BT om fördelarna med molntjänster och vad som är viktigt att tänka på när besluten skall fattas.

58. Infrastrukturens modularitet och gränssnitt  

Vad passar bäst in på er?

Vår infrastruktur är inte modulbaserad och det är svårt för externa system att kommunicera med våra.

Vår infrastruktur är modulbaserad men det är svårt för externa system att kommunicera med våra.

Vår infrastruktur är modulbaserad och externa system kan lätt kommunicera med våra (öppna API:er)

×

Öppna API:er för snabbare utveckling

Genom öppna API:er kan externa utvecklare och företag bygga tjänster ovanpå era. Förstår du fortsatt inte? Ok, titta på videon och låt oss förklara det för dig som om du vore en sjuåring. 😉

Modularitet ger flexibilitet

Genom att arbeta mer modulärt byggs en infrastruktur där enskilda komponenter, med minimal påverkan på övrig infrastruktur, kan bytas ut vartefter det behövs. De olika komponenterna kommunicerar via API:n. Se videon för hur API:er fungerar. 

59. Utvecklingsprocessen: Linjära eller agila processer?

Vad passar bäst in på er?

Vi utvecklar oftast i linjära vattenfallsprocesser Vi utvecklar oftast testdrivet och agilt
×

Arbeta agilt – få fler lyckade projekt

Att arbeta agilt, det vill säga flexiblare och mer snabbrörligt gör man främst för att det blir allt svårare att förutse vart marknaden är på väg och de långsträckta planerna måste ersättas, eller i alla fall kompletteras med att löpande anpassa sig när nya insikter nås. Grunden lades 2001 genom det Agila manifestet. På bilden en enkel Kanban-tavla.

Arbeta agilt – få fler lyckade projekt

Att arbeta agilt, det vill säga flexiblare och mer snabbrörligt gör man främst för att det blir allt svårare att förutse vart marknaden är på väg och de långsträckta planerna måste ersättas, eller i alla fall kompletteras med att löpande anpassa sig när nya insikter nås. Grunden lades 2001 genom det Agila manifestet. På bilden en enkel Kanban-tavla.

Arbeta agilt – få fler lyckade projekt

Att arbeta agilt, det vill säga flexiblare och mer snabbrörligt gör man främst för att det blir allt svårare att förutse vart marknaden är på väg och de långsträckta planerna måste ersättas, eller i alla fall kompletteras med att löpande anpassa sig när nya insikter nås. Grunden lades 2001 genom det Agila manifestet. På bilden en enkel Kanban-tavla.

Arbeta agilt – få fler lyckade projekt

Att arbeta agilt, det vill säga flexiblare och mer snabbrörligt gör man främst för att det blir allt svårare att förutse vart marknaden är på väg och de långsträckta planerna måste ersättas, eller i alla fall kompletteras med att löpande anpassa sig när nya insikter nås. Grunden lades 2001 genom det Agila manifestet. På bilden en enkel Kanban-tavla.

Arbeta agilt – få fler lyckade projekt

Att arbeta agilt, det vill säga flexiblare och mer snabbrörligt gör man främst för att det blir allt svårare att förutse vart marknaden är på väg och de långsträckta planerna måste ersättas, eller i alla fall kompletteras med att löpande anpassa sig när nya insikter nås. Grunden lades 2001 genom det Agila manifestet. På bilden en enkel Kanban-tavla.

Arbeta agilt – få fler lyckade projekt

Att arbeta agilt, det vill säga flexiblare och mer snabbrörligt gör man främst för att det blir allt svårare att förutse vart marknaden är på väg och de långsträckta planerna måste ersättas, eller i alla fall kompletteras med att löpande anpassa sig när nya insikter nås. Grunden lades 2001 genom det Agila manifestet. På bilden en enkel Kanban-tavla.

60. Automatisering i infrastrukturens uppsättning, konfiguration och övervakning

Vad passar bäst in på er?

Väldigt låg grad av automatisering Väldigt hög grad av automatisering

61. Kommunikation mellan medarbetare

Vad passar bäst in på er?

Den är ofta traditionell och baserad mycket på telefon, mail och fysiska möten Sker ofta via öppnare kommunikationskanaler (sociala tjänster på intranät, wikis etc) vilket gör att fler kan ta del av informationen