Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

loader

Erbjudande & Intäktsmodell

Inte alls långt kvar nu. Håll i!

Besvara frågor dels om erbjudandet som är de lösningar som skapar värden för verksamhetens kunder och/eller andra målgrupper, dels intäktsmodellen som är hur ett kommersiellt företag tjänar pengar.

70. Vad ligger närmast ert sätt att se på ert erbjudande?

Vårt erbjudande = den produkt eller funktion vi erbjuder Vårt erbjudande = total användarupplevelse där produkten/funktionen bara är en del
×

Produkt vs användarupplevelse

Användarupplevelsen syftar på den totala upplevelsen en person får när den använder en produkt eller tjänst. Läs hur Trelleborg gör för att ta steget från produkt och funktion till att sätta hela användarupplevelsen i fokus: Från produkt till totallösning.

Produkt vs användarupplevelse

Användarupplevelsen syftar på den totala upplevelsen en person får när den använder en produkt eller tjänst. Läs hur Trelleborg gör för att ta steget från produkt och funktion till att sätta hela användarupplevelsen i fokus: Från produkt till totallösning.

Produkt vs användarupplevelse

Användarupplevelsen syftar på den totala upplevelsen en person får när den använder en produkt eller tjänst. Läs hur Trelleborg gör för att ta steget från produkt och funktion till att sätta hela användarupplevelsen i fokus: Från produkt till totallösning.

Produkt vs användarupplevelse

Användarupplevelsen syftar på den totala upplevelsen en person får när den använder en produkt eller tjänst. Läs hur Trelleborg gör för att ta steget från produkt och funktion till att sätta hela användarupplevelsen i fokus: Från produkt till totallösning.

Produkt vs användarupplevelse

Användarupplevelsen syftar på den totala upplevelsen en person får när den använder en produkt eller tjänst. Läs hur Trelleborg gör för att ta steget från produkt och funktion till att sätta hela användarupplevelsen i fokus: Från produkt till totallösning.

Produkt vs användarupplevelse

Användarupplevelsen syftar på den totala upplevelsen en person får när den använder en produkt eller tjänst. Läs hur Trelleborg gör för att ta steget från produkt och funktion till att sätta hela användarupplevelsen i fokus: Från produkt till totallösning.

71. Indelning av målgrupper

Vad passar bäst bäst in på er?

Vi saknar kunskap om våra målgrupper och delar därför inte in dem

Indelade i demografiska variabler som tex. ålder, kön och geografi (B2C) eller bolagsstorlek och bransch (B2B)

Indelade baserat på beteende eller behov

Indelade baserat på beteende, behov, intresse, värderingar och situationer

72. Hur bra balans har ni i er erbjudandeportfölj gällande dagens och morgondagens erbjudande?

Balansen skall sättas i relation till omvärldsförändringen. Stor förändring mer fokus på morgondagens erbjudande och vice versa.

Väldigt dålig balans Väldigt bra balans
×

Inspiration för att hitta balansen mellan idag och imorgon

I boken på sidorna 52 och 53 kan du läsa om inkrementell, strukturell och disruptiv innovation samt om Googles sätt att balansera mellan idag och imorgon, deras 70-20-10-modell.

Dessutom ett par övningar: dels för att se hur utsatta ni är för digitalisering dels en som hjälper er prioritera er innovation.

Inspiration för att hitta balansen mellan idag och imorgon

I boken på sidorna 52 och 53 kan du läsa om inkrementell, strukturell och disruptiv innovation samt om Googles sätt att balansera mellan idag och imorgon, deras 70-20-10-modell.

Dessutom ett par övningar: dels för att se hur utsatta ni är för digitalisering dels en som hjälper er prioritera er innovation.

Inspiration för att hitta balansen mellan idag och imorgon

I boken på sidorna 52 och 53 kan du läsa om inkrementell, strukturell och disruptiv innovation samt om Googles sätt att balansera mellan idag och imorgon, deras 70-20-10-modell.

Dessutom ett par övningar: dels för att se hur utsatta ni är för digitalisering dels en som hjälper er prioritera er innovation.

Inspiration för att hitta balansen mellan idag och imorgon

I boken på sidorna 52 och 53 kan du läsa om inkrementell, strukturell och disruptiv innovation samt om Googles sätt att balansera mellan idag och imorgon, deras 70-20-10-modell.

Dessutom ett par övningar: dels för att se hur utsatta ni är för digitalisering dels en som hjälper er prioritera er innovation.

Inspiration för att hitta balansen mellan idag och imorgon

I boken på sidorna 52 och 53 kan du läsa om inkrementell, strukturell och disruptiv innovation samt om Googles sätt att balansera mellan idag och imorgon, deras 70-20-10-modell.

Dessutom ett par övningar: dels för att se hur utsatta ni är för digitalisering dels en som hjälper er prioritera er innovation.

Inspiration för att hitta balansen mellan idag och imorgon

I boken på sidorna 52 och 53 kan du läsa om inkrementell, strukturell och disruptiv innovation samt om Googles sätt att balansera mellan idag och imorgon, deras 70-20-10-modell.

Dessutom ett par övningar: dels för att se hur utsatta ni är för digitalisering dels en som hjälper er prioritera er innovation.

73. Vad beskriver ert erbjudande och/eller intäktsmodell bäst?

Ingen del av erbjudandet och/eller intäktsmodellen är digital

Erbjudandet och/eller intäktsmodellen on- respektive offline är helt separerade

Erbjudandet och/eller intäktsmodellen on- respektive offline tar hänsyn till varandra

Erbjudandet och/eller intäktsmodellen är inte indelade i online/offline utan paketeras utifrån vad som bäst löser våra målgruppers behov

74. Använder ni digital teknik för att förbättra, komplettera eller försvara ert befintliga erbjudande?

Nej, väldigt lite Ja, väldigt mycket
×

3 olika sätt att utveckla erbjudanden med hjälp av digitalisering

Kolla in artikeln och övningen Tre sätt att utveckla era erbjudanden med hjälp av digitalisering. För många bolag är en bra början att utveckla digitala mervärdestjänster som stärker det befintliga erbjudandet.

3 olika sätt att utveckla erbjudanden med hjälp av digitalisering

Kolla in artikeln och övningen Tre sätt att utveckla era erbjudanden med hjälp av digitalisering. För många bolag är en bra början att utveckla digitala mervärdestjänster som stärker det befintliga erbjudandet.

3 olika sätt att utveckla erbjudanden med hjälp av digitalisering

Kolla in artikeln och övningen Tre sätt att utveckla era erbjudanden med hjälp av digitalisering. För många bolag är en bra början att utveckla digitala mervärdestjänster som stärker det befintliga erbjudandet.

3 olika sätt att utveckla erbjudanden med hjälp av digitalisering

Kolla in artikeln och övningen Tre sätt att utveckla era erbjudanden med hjälp av digitalisering. För många bolag är en bra början att utveckla digitala mervärdestjänster som stärker det befintliga erbjudandet.

3 olika sätt att utveckla erbjudanden med hjälp av digitalisering

Kolla in artikeln och övningen Tre sätt att utveckla era erbjudanden med hjälp av digitalisering. För många bolag är en bra början att utveckla digitala mervärdestjänster som stärker det befintliga erbjudandet.

75. Använder ni digital teknik för att utveckla erbjudanden som utmanar (kannibaliserar) ert befintliga erbjudande?

Nej, väldigt lite Ja, väldigt mycket

76. Hur stor andel av er målgrupp tar del av era digitala erbjudanden (kompletterande eller renodlade)?

De digitala erbjudanden behöver inte vara renodlade utan kan också vara kompletterande erbjudanden tex. digitala mervärdestjänster som stödjer ert fysiska/analoga erbjudande.

Vi har inga digitala erbjudanden

Mindre än 1 %

1-10 %

11-25 %

25-50 %

50-100 %

77. Hur nöjda är kunder eller andra målgrupper som tagit del av era digitala erbjudanden (kompletterande eller renodlade)?

Inte alls nöjda Väldigt nöjda

78. Hur stor andel av era intäkter kommer från era digitala erbjudanden (kompletterande eller renodlade)?

Har ni kompletterande digitala erbjudanden som inte går att särredovisa? Räkna med hela intäkten som det totala erbjudandet (fysiskt + digitalt) har.

0 %

Mindre än 1 %

1-10 %

11-25 %

25-50 %

50-100 %

×

Kolla in guiden: Så här väljer ni intäktsmodell

Det finns en lång rad möjligheter att hitta digitala intäkter. Ta del av guiden Så här väljer ni intäktsmodell och få förståelse för vilka som skulle kunna passa er!

Kolla in guiden: Så här väljer ni intäktsmodell

Det finns en lång rad möjligheter att hitta digitala intäkter. Ta del av guiden Så här väljer ni intäktsmodell och få förståelse för vilka som skulle kunna passa er!

Kolla in guiden: Så här väljer ni intäktsmodell

Det finns en lång rad möjligheter att hitta digitala intäkter. Ta del av guiden Så här väljer ni intäktsmodell och få förståelse för vilka som skulle kunna passa er!

79. I hur stor utsträckning används data som kunder/användare får ta del av för att förbättra värdet av erbjudandet?

Det kan exempelvis röra sig om en tjänst där man kan kategoriserat kan se hur pengarna på ett bankkonto spenderats eller att ett gym har en träningsapp där kunderna kan följa tendenser i träningen.

Väldigt liten utsträckning Väldigt stor utsträckning

80. Bidrar kunder/användare själv aktivt till skapandet av erbjudandet?

Nej, väldigt lite Ja, väldigt mycket
×

Från Core till Crowd

En av de tre stora förändringsvågorna i hur långsiktiga affärsmodeller skapas enligt MIT-forskarna McAfee & Brynjolfsson i deras bok Machine, Platform, Crowd: Harnessing our Digital Futureär hur vi går från en värld där allt värde skapas centralt (tänk encyklopedier, banker och gammelmedia) till en ny värld där värdeskapandet och intelligensen är decentraliserad (wikipedia, kryptovalutor/blockkedjan och sociala medier). För de aktörer som förmår att skapa kraft ur de många, snarare än de få, bor en stor möjlighet som också öppnar dörren till den grundläggande strategi som kallas Nätverkseffekten eller Winner takes it all. En strategi som förmår att skapa temporära monopol och marknadsledare som är svåra att rucka på. (exempel är Facebook, Blocket och Amazon)

Från Core till Crowd

En av de tre stora förändringsvågorna i hur långsiktiga affärsmodeller skapas enligt MIT-forskarna McAfee & Brynjolfsson i deras bok Machine, Platform, Crowd: Harnessing our Digital Futureär hur vi går från en värld där allt värde skapas centralt (tänk encyklopedier, banker och gammelmedia) till en ny värld där värdeskapandet och intelligensen är decentraliserad (wikipedia, kryptovalutor/blockkedjan och sociala medier). För de aktörer som förmår att skapa kraft ur de många, snarare än de få, bor en stor möjlighet som också öppnar dörren till den grundläggande strategi som kallas Nätverkseffekten eller Winner takes it all. En strategi som förmår att skapa temporära monopol och marknadsledare som är svåra att rucka på. (exempel är Facebook, Blocket och Amazon)

Från Core till Crowd

En av de tre stora förändringsvågorna i hur långsiktiga affärsmodeller skapas enligt MIT-forskarna McAfee & Brynjolfsson i deras bok Machine, Platform, Crowd: Harnessing our Digital Futureär hur vi går från en värld där allt värde skapas centralt (tänk encyklopedier, banker och gammelmedia) till en ny värld där värdeskapandet och intelligensen är decentraliserad (wikipedia, kryptovalutor/blockkedjan och sociala medier). För de aktörer som förmår att skapa kraft ur de många, snarare än de få, bor en stor möjlighet som också öppnar dörren till den grundläggande strategi som kallas Nätverkseffekten eller Winner takes it all. En strategi som förmår att skapa temporära monopol och marknadsledare som är svåra att rucka på. (exempel är Facebook, Blocket och Amazon)

Från Core till Crowd

En av de tre stora förändringsvågorna i hur långsiktiga affärsmodeller skapas enligt MIT-forskarna McAfee & Brynjolfsson i deras bok Machine, Platform, Crowd: Harnessing our Digital Futureär hur vi går från en värld där allt värde skapas centralt (tänk encyklopedier, banker och gammelmedia) till en ny värld där värdeskapandet och intelligensen är decentraliserad (wikipedia, kryptovalutor/blockkedjan och sociala medier). För de aktörer som förmår att skapa kraft ur de många, snarare än de få, bor en stor möjlighet som också öppnar dörren till den grundläggande strategi som kallas Nätverkseffekten eller Winner takes it all. En strategi som förmår att skapa temporära monopol och marknadsledare som är svåra att rucka på. (exempel är Facebook, Blocket och Amazon)

Från Core till Crowd

En av de tre stora förändringsvågorna i hur långsiktiga affärsmodeller skapas enligt MIT-forskarna McAfee & Brynjolfsson i deras bok Machine, Platform, Crowd: Harnessing our Digital Futureär hur vi går från en värld där allt värde skapas centralt (tänk encyklopedier, banker och gammelmedia) till en ny värld där värdeskapandet och intelligensen är decentraliserad (wikipedia, kryptovalutor/blockkedjan och sociala medier). För de aktörer som förmår att skapa kraft ur de många, snarare än de få, bor en stor möjlighet som också öppnar dörren till den grundläggande strategi som kallas Nätverkseffekten eller Winner takes it all. En strategi som förmår att skapa temporära monopol och marknadsledare som är svåra att rucka på. (exempel är Facebook, Blocket och Amazon)

Från Core till Crowd

En av de tre stora förändringsvågorna i hur långsiktiga affärsmodeller skapas enligt MIT-forskarna McAfee & Brynjolfsson i deras bok Machine, Platform, Crowd: Harnessing our Digital Futureär hur vi går från en värld där allt värde skapas centralt (tänk encyklopedier, banker och gammelmedia) till en ny värld där värdeskapandet och intelligensen är decentraliserad (wikipedia, kryptovalutor/blockkedjan och sociala medier). För de aktörer som förmår att skapa kraft ur de många, snarare än de få, bor en stor möjlighet som också öppnar dörren till den grundläggande strategi som kallas Nätverkseffekten eller Winner takes it all. En strategi som förmår att skapa temporära monopol och marknadsledare som är svåra att rucka på. (exempel är Facebook, Blocket och Amazon)