Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

loader

Processer

Besvara frågor om processer som är de återkommande flöden som finns för att stödja organisationen i att skapa och leverera erbjudandet.

43. Synen på processarbete

Vad passar bäst in på er?

Varför vi skall jobba med processarbete är otydligt i organisationen

Vi förstår vikten av processarbete men är osäkra på hur vi angriper det

Vi förstår vikten av processarbete och vi vet hur vi skall jobba med det

×

Vad processer är och varför det är viktigt

En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund. (Olof Rentzhog, 1998). Se den korta filmen för att lära dig mer och varför det är viktigt.

44. Är era processer framtagna för att på bästa sätt stödja er kärnverksamhet?

Nej, i väldigt liten grad Ja, i väldigt stor grad
×

Vikten av att processerna stödjer kärnaffären

Kärnaffären handlar om hur ni skapar värde för era kunder som i sin tur genererar ett värde tillbaka. På sidan 148 i boken kan du läsa om hur du koordinerar processer och infrastruktur med kärnaffären.

Vikten av att processerna stödjer kärnaffären

Kärnaffären handlar om hur ni skapar värde för era kunder som i sin tur genererar ett värde tillbaka. På sidan 148 i boken kan du läsa om hur du koordinerar processer och infrastruktur med kärnaffären.

Vikten av att processerna stödjer kärnaffären

Kärnaffären handlar om hur ni skapar värde för era kunder som i sin tur genererar ett värde tillbaka. På sidan 148 i boken kan du läsa om hur du koordinerar processer och infrastruktur med kärnaffären.

Vikten av att processerna stödjer kärnaffären

Kärnaffären handlar om hur ni skapar värde för era kunder som i sin tur genererar ett värde tillbaka. På sidan 148 i boken kan du läsa om hur du koordinerar processer och infrastruktur med kärnaffären.

Vikten av att processerna stödjer kärnaffären

Kärnaffären handlar om hur ni skapar värde för era kunder som i sin tur genererar ett värde tillbaka. På sidan 148 i boken kan du läsa om hur du koordinerar processer och infrastruktur med kärnaffären.

Vikten av att processerna stödjer kärnaffären

Kärnaffären handlar om hur ni skapar värde för era kunder som i sin tur genererar ett värde tillbaka. På sidan 148 i boken kan du läsa om hur du koordinerar processer och infrastruktur med kärnaffären.

45. Hur långt har ni kommit i ert processarbete med fokus på dagens verksamhet?

Vad passar bäst in på er?

Adhoc-baserat arbete, kunskap finns i nyckelpersoners huvuden

Processerna har en viss dokumentation och arbetet sker ofta på liknande sätt

Processerna är väldokumenterade och används i alla delar (av bolaget)

Effektiviteten av processerna mäts och följs upp löpande

Mätningar används för förbättringar och automatisering av processer

46. Processarbete, inom och mellan avdelningar

Vad passar bäst in på er?

Våra processer och arbetssätt fungerar dåligt både inom och mellan avdelningar

Våra processer och arbetssätt fungerar bra inom avdelningar men dåligt mellan

Våra processer och arbetssätt fungerar bra både inom och mellan avdelningar

47. Har ni ansvariga för era processer?

Processer inkluderar lednings-, huvud- och stödprocesser

Nej, inte någonstans Ja, för alla väsentliga processer

48. Gällande innovationsarbete

Vad passar bäst in på er?

Vi har på sin höjd sporadiskt innovationsarbete

Vi jobbar löpande med innovation men inte så strukturerat

Vi jobbar löpande med innovation i en tydlig process men nästan bara inom bolaget

Vi jobbar löpande med innovation i en tydlig process både internt och öppet (open innovation).

×

Öppna upp för ökad innovation

Vikten av öppen innovation kan du läsa om på sidan 96 i boken. Se också gärna videon med fadern till öppen innovation, Henry Chesbrough.

Låt en process förbättra innovationen

Såväl farten som kvaliteten blir bättre av en väl inarbetad innovationsprocess. På sidan 152 i boken kan du läsa om hur en innovationsprocess kan se ut. Läs också om Kings innovationsprocess för spel i nya genrer.

Låt en process förbättra innovationen

Såväl farten som kvaliteten blir bättre av en väl inarbetad innovationsprocess. På sidan 152 i boken kan du läsa om hur en innovationsprocess kan se ut. Läs också om Kings innovationsprocess för spel i nya genrer.

49. Hur jobbar ni med outsourcing?

Vi lägger ut få saker utanför verksamheten

Vi har en viss förståelse för vad vi gör själva och vad vi lägger ut men vi har inte en tydlig plan

Vi har en tydlig plan för vad vi outsourcar och vad vi gör internt

×

Öka fokus och effektivitet

Att lägga ut delar av verksamheten externt och behålla fokus internt på det som är er kärnaffär och vad som är er kärnkompetens brukar vara klokt. Det ökar såväl flexibilitet som effektivitet.

Öka fokus och effektivitet

Att lägga ut delar av verksamheten externt och behålla fokus internt på det som är er kärnaffär och vad som är er kärnkompetens brukar vara klokt. Det ökar såväl flexibilitet som effektivitet.

50. Hur jobbar ni med att kartlägga kundresor?

Kundresan är resan från att ett behov uppstår hos en kund/användare till att ett köp/ärende genomförs och vad som sker därefter.

Vi har inte gjort en kundresekartläggning

Vi har gjort en kundresekartläggning men inte anpassat våra processer till den

Vi har gjort en kundresekartläggning och anpassat våra processer till den

×

Kundresan ger verkliga kundinsikter

En kartläggning av kundens resa före, under och efter ett köp är central för att förstå hur kunden beter sig och vad som är viktigt längs med resan. I boken finns mycket om kundresan bland annat på följande sidor 67, 91, 94, 95, 96, 126, 139 och 157. I vår intervju med Brian Solis berättar han varför han anser att det är viktigt att börja tidigt kundresekartläggning. Se också gärna filmen där Megan Grocki berättar om vad kundresekartläggning är och hur man skall gå till väga.

51. Hur bra är verksamheten på att använda infrastruktur/verktyg för att effektivisera processer?

Väldigt dåligt Väldigt bra