Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Mät ert Digitala Mognadsindex (DMI) – få tips och rekommendationer

Till testet

För att en verksamhet ska veta vart den skall ta sig behöver den veta var det befinner sig idag. Genom mognadstestet får du en snabb indikation på hur er verksamhet ligger till. Se testet ungefär som ett personlighetstest som genomförs i en rekrytering. Det ger inte hela sanningen men det pekar oftast i rätt riktning och blir ett bra underlag för diskussion. Testet tar cirka 30-45 minuter.

Vad du får när du genomför testet

  • Verksamhetens övergripande digitala mognad uttryckt i Digitalt Mognadsindex (DMI) från 0 till 100%
  • Verksamhetens DMI nedbrutet i nio olika digitala motorer (områden)
  • Löpande tips på case att läsa, övningar att göra, videor att titta på etc…
  • Rekommendationer på områden och delar att titta på för att förbättra verksamhetens digitala konkurrenskraft

Tänk på detta när du gör testet

  • Svara sanningsenligt. Om du försöker få ett så högt DMI som möjligt lurar du bara dig själv och du kommer få rekommendationer du inte har någon nytta av
  • I stora verksamheter är mest lämpligt att mäta olika enheter/avdelningar separat då deras digitala mognad ofta skiljer mycket från varandra
  • Vet du inte svaret på en fråga eller känns den inte relevant för er verksamhet lämna den obesvarad så räknas den inte