Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Vad är digitalisering?

För att kunna arbeta mot samma mål måste man vara överens om vad målet är. En viktig del i att nå dit är att ha en gemensam begreppsförståelse. Vår erfarenhet visar att digitalisering och digital transformation är begrepp som ofta ställer till förvirring. Det är inte konstigt, då begreppens

Denna sida är till för certifierade i Digital Transformation Framework genom DigJourney. Är du intresserad av att veta mer om certifieringen kontakta Joakim på DigJourney!

Kontakta DigJourney