Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Vad är digital transformation, i praktiken?

För att vi ska kunna förstå på vilket sätt digital mognad utvecklar ett bolags konkurrenskraft kan vi inte enbart se på digital mognad på ett övergripande plan. Den behöver också brytas ner i mindre delar. Vi delar in digital mognad i nio verksamhetsområden som vi kallar för digitala motorer. Var

Denna sida är till för certifierade i Digital Transformation Framework genom DigJourney. Är du intresserad av att veta mer om certifieringen kontakta Joakim på DigJourney!

Kontakta DigJourney