Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

8 steg till att leda digital förändring

Ett av fundamenten i DigJourneys ramverk för att Leda digital transformation är förändringsledning och specifikt John Kotters teori 8-stegsprocessen. Förändringsledning kan definieras som tillvägagångssättet för att skapa kraft och förmågor hos individer så att dessa och verksamheten går från ett

Denna sida är till för certifierade i Digital Transformation Framework genom DigJourney. Är du intresserad av att veta mer om certifieringen kontakta Joakim på DigJourney!

Kontakta DigJourney