Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Förankra den förändring som krävs

Många förändringar kräver ett förändrat förhållningssätt eller arbetssätt. Dessa förändringar behöver vi därför bearbeta på en individuell nivå. Den här arbetsduken utgår från Modell för individens förändringsresa och innehåller ett antal coachande frågor som hjälper dig

Denna sida kräver att du är registrerad och inloggad.

Logga in för tillgång