Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Ett samtal med Brian Solis om hur man lyckas med digital transformation

Vem: Brian Solis har en oerhörd passion för digital transformation och chansen är stor att du stött på honom i det sammanhanget någon gång förut. Antingen genom hans författarskap, som huvudtalare på de stora konferenserna eller som huvudanalytiker på bolaget Altimeter Group. Just nu är han aktuell med sin senaste bok X: The Experience Where Business Meets Design.
Vad: Bland annat Brian Solis 5 bästa tips för bolag som skall satsa mer på transformation.
Innehållsleverantör: DigJourney, intervju utförd av Joakim Jansson

Försök att föreställa er hur ni skulle agera … om ni vore ett startup.

– Brian Solis

Låt oss börja från början. Hur definierar du digital transformation?

”Vi vet att digital transformation betyder olika för olika personer och organisationer men övergripande handlar det om att förändras för att vara relevant för kunderna och att vara en ledare i en digital ekonomi. Det vi (Altimeter) kokat ner det till är följande: Omprioritering av, eller nya investeringar i, teknik och affärsmodeller för att mer effektivt engagera digitala kunder vid varje kontaktyta under kundupplevelsens livscykel.”

Vad har de bolag som lyckas med digital transformation gemensamt?

”Det är flera saker. För det första har de en separat vision som tydligt förklarar vad som är specifikt med den digitala transformationen och varför den är viktigt för bolaget, kunderna och medarbetarna. Företagets övergripande vision blir sällan tydlig nog. Det är också av stor vikt att få med sig ledningen i transformationen och ha en vision som skapar sense of urgency. Förändringsagenter som driver på är en bra grund för att lyckas med det.

För det andra gäller det att förstå den digitala kundupplevelsen och kartlägga kundresan. Det görs genom research, inte genom gissningar. Insikt i kundens förväntningar och beteende genom hela kundresan behöver nås. Kundresekartläggningen brukar dessutom leda till bättre samarbete över silogränserna såväl som produkt och tjänsteinnovation.

För det tredje behövs ett transformationsteam. Det ska bestå av personer från olika avdelningar med olika roller inom organisationen. IT- och marknadsavdelningen bör vara med i teamet. Teamets roll är att understödja transformationen, följa och mäta utvecklingen samt hålla ledningen underrättad och stödjande i processen.”

Om man inte lyckas få med vd:n eller andra viktiga personer i ledningen hur ska man agera?

”Det är the million dollar question. I princip finns det två svar. Nummer ett, se till att göra allt som går för att skapa sense of urgency och därmed få med personen/ personerna. Nummer två, om nummer ett inte fungerar måste personerna bytas ut.”

Du pratar om vikten av att ha ett digitalt transformationsteam, hur länge ska de vara med och vad bör de göra därefter?

”Så länge de behövs för att driva transformationen framåt. När befintlig organisation själva hanterar det kan de avvecklas eller ändras till ett innovationsteam i stället.”

Du trycker också på att tidigt börja med kundresan. Varför?

”Det skapar kundinsikt och förståelse för hur annorlunda kunderna beter sig jämfört med förut, vilket ofta går emot de föreställningar folk bär med sig. Den insikten skapar i sin tur mycket energi och sense of urgency. Det är viktigt att förstå att det finns två typer av kundresekartläggningar. En som tar upp kundernas resa genom digitala och fysiska kontaktytor. Denna görs ibland baserad på research, ibland inte. Den andra går djupare och har ett mer antropologiskt perspektiv där kundresan kartläggs utifrån den digitala kundens beteende och de trender som råder. Det bästa är att kombinera dessa två.”

Finns det några egenskaper som blir extra viktiga för styrelser och ledningar när bolag arbetar med digital transformation?

”Empati och ödmjukhet. Digital transformation handlar mycket om människor och det gäller att lyssna på och förstå de människor som genomgår transformationen. Det är också väldigt komplext, så att vara ödmjuk inför att saker och ting inte alltid går som man hoppas är ett måste.”

Vad skulle du vilja skicka med de företag som står inför att sätta i gång sitt digitala transformationsarbete?

Nummer ett: Våga ifrågasätta existerande lösningar, ställ frågan varför ni gör som ni gör! Nummer två: Bygg en kultur som belönar de som vågar testa nya saker. Nummer tre: Identifiera det högre syftet. En idé eller ett bolag kan och bör alltid ha ett högre syfte. Se till att hitta det. Nummer fyra: Om ni skulle börja i dag utan er bakgrund och ert arv hur skulle ni då göra? Försök att föreställa er hur ni skulle agera för att närma er marknaden om ni vore ett startup. Nummer fem: Tänk på att innovation går att lära sig. Det kommer inte alltid naturlig hos människor och det är ok.

Foto: www.briansolis.com och bub.blicio.usCC BY 2.0 

______

Läs mer

Ett samtal med John Kotter om förändringsarbete i en snabbrörlig värld

0