Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Erik Sandström berättar om vad han skulle göra annorlunda idag

Vem: En intervju med Erik Sandström, direktör digitala tjänster på Arbetsförmedlingen
Vad: Om vad Erik skulle göra annorlunda idag
Innehållsleverantör: DigJourney, intervju utförd av Johan Forsberg

Jag har hittills aldrig uppnått gränsen av att föra dialog kring det (den stora förändringsresan)
– Erik Sandström, direktör digitala tjänster, Arbetsförmedlingen

______

Mer att ta del av

Erik Sandströms tre tips för framgångsrik digital transformation

Erik Sandström berättar om hur friktion mellan det nya och gamla hanteras i digital transformation

Erik Sandström talar om digital transformation och skillnader mellan privat och offentlig sektor

Hélène Barnekows tre tips för framgång i en digital transformation

 

0