Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Best Practice blir Recommended Practice

Vi har precis gjort en uppdatering i terminologin till vår metodik Digital Maturity Matrix. Best practice som vi bland annat beskriver i boken Att leda digital transformation döps om till Recommended practice. Anledningen är att många missuppfattat vad Best Practice syftade på. Det handlar inte om en benchmark mot de bästa i branschen som många trott utan en jämförelse baserat på metodiken Digital Maturity Matrix och vad den säger om i vilken ordning de digitala motorerna bör utvecklar för att göra den digitala transformation så smidig som möjligt och med maximerad konkurrenskraft.

Djupare beskrivning av Recommended practice

Recommended practice är en central del av metodiken Digital Maturity Matrix. Ett av metodikens huvudlöften är att den hjälper företag att ta reda på när de ska göra vad och hur det ska ske. Det innebär att de digitala motorerna bör utvecklas i en viss ordning för att den transformationen skall kunna ske så smidigt och snabbt som möjligt.
Det finns självklart inte enbart ett sätt att utveckla den digitala mognaden hos de nio digitala motorerna som fungerar oavsett situation. Däremot finns det en grundläggande ordning som är en bra referens för de flesta verksamheter. Vi kallar den generell recommended practice. Det innebär tex att det är en fördel om Värderingar, Vision & Mission går före och då framförallt i tidig fas (Mobiliseringsfasen).  I andra fasen (Koordinationsfasen) är Värderingar, Vision & Mission fortfarande draglok samtidigt som fokus bör riktas mot hur företaget arbetar och då bör exempelvis motorer som Organisation och Data & Analys ges företräde. I tredje fasen (Accelerationsfasen) bör mognaden mellan de olika motorerna jämnas ut.
Ett generellt recommended practice anpassas därefter i olika steg (se 119-123 i boken) till ett anpassat recommended practice.

När man gör det digitala mognadstestet sätts resultatet i relation till det generella recommended practice som beskrivs ovan. Genom detta får verksamheten indikation om olika motorer ligger före, efter eller i fas.

0